Szociális munkás és tanácsadó

SZOCIÁLIS MUNKÁS ÉS TANÁCSADÓ

Foglalkozási terület: Szociális szolgáltatás

6-jegyű FEOR kód: 231200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szociális munkás és tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A „Szociális munkás és tanácsadó” egyéneknek, családoknak és más közösségeknek nyújt segítséget személyes és szociális problémáik megoldásában. Tevékenységének célja mások életének jobbra fordítása, életminőségének javítása. Nehéz sorsú gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel egyaránt foglalkozhat. Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén, a megfelelő szolgáltatások biztosítása illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

A szociális munkások akkor és ott is jelen vannak, ahol a probléma még nem alakult ki, éppen azért, hogy ne is jöjjön létre. Ez a prevenció, vagyis a megelőzés, melynek legfontosabb célcsoportjába tartoznak a gyermekek. A korai megelőzés (prevenció) érdekében fontos feladata a felderítés. Felkutatja a különböző nehézségekkel (családi gondok, anyagi nehézségek, lakásproblémák, hajléktalanság, egészségügyi problémák) küzdő embereket. Elemzi az egyéni és családi gondokat. Javaslatot tesz a beavatkozásra. A családokkal folyamatos segítő kapcsolatot alakít ki, komplex családgondozást végez. Segíti a bajba jutott családokat (pl. kifizetéseik átütemezésében vagy segélyhez jutásban, ha nem tudják fizetni a számláikat). Képviseli és támogatja a védelemre szoruló gyermekeket és felnőtteket. Szükség esetén megfelelő intézményhez irányítja az ügyfeleket, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást vagy egészségügyi kezelést biztosítanak számukra. A család életvitele miatt veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekek esetében kezdeményezheti a gyámügyi eljárást. Segíti a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat. Megszervezi az ellátáshoz való hozzájutást a családok átmeneti otthonában. Különböző hátrányos helyzetű csoportok (hajléktalanok, szenvedélybetegek, kisebbségek stb.) érdekének képviseletében eljár a helyi önkormányzatoknál. Szükség esetén segíti ügyfeleit a konkrét kérelmek megírásában, a nyomtatványok kitöltésében. Gyűjtési akciókat szervez, élelmiszert oszt éhezőknek. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat. Felkutatja a hajléktalanokat, és ellátja őket – főleg télen – élelemmel, takarókkal és jó tanáccsal. Átmeneti szálláslehetőséget tár fel és biztosít. Szervezi a hajléktalan szálló mindennapjait. Gondoskodik a gyermekmegőrzésről és betegellátásról. Nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést szervez családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Bentlakásos otthonokban segíti a fogyatékkal élő emberek, idősek, gyerekek ellátását. Börtönből kikerültek társadalomba való visszailleszkedését támogatja. Ismeretterjesztést végez (pl. drog-megelőzési programokról tájékoztatót tart iskolákban). Tűcsere programot szervez és bonyolít le – kiviszi a drogfüggőknek a steril injekciós tűket. Ügyfelei problémáiról és a megoldási lehetőségekről szakmai megbeszélést (esetmegbeszélés) folytat a többi munkatárssal, adott esetben pedagógusokkal, pszichológusokkal. Az ügyfelekről naprakész dokumentációt vezet. Ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el. Szakvéleményt készít. Tanácsadást, szakértői tevékenységet végez a szociálpolitika területén. Szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken vesz részt.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szociális munkás és tanácsadó”?

 

A szociális munkás és tanácsadó elsősorban élőszóval, vagy információs anyagok segítségével dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Irodai munkája során használ továbbá számítógépet, például nyilvántartásra, valamint irodai eszközöket és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szociális munkás és tanácsadó” leszek?

 

A szociális munkás és tanácsadó munkáját belső helyszínen, irodai környezetben végzi. A helyzetfelmérés, családsegítés és a segítségnyújtás során megfordulhat minden olyan helyen, ahol a segítséget kérőkkel találkozhat. Ezek a helyszínek igen változatosak, és a hozzá fordulók lakhatási körülményeitől, tartózkodási helyétől függnek, lehetnek akár a szabadban is.

A szociális munkás és tanácsadó munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás, az éjszakai, a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szociális munkás és tanácsadó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki szociális munkás és tanácsadóként dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Társadalomtudomány” képzési területen a „Szociális munka” (Social Work) alapképzési szakon szerezhető meg a „Szociális munkás” („Social Worker”) szakképzettség. A képzés gyakorlatorientált, a gyakorlat aránya 60-70 %. Az egybefüggő szakmai gyakorlat saját, közvetlen klienskörrel rendelkező, szociális tevékenységet folytató állami, önkormányzati, non-profit vagy egyházi szolgáltatónál/intézményben szervezetten, tereptanár (a gyakorlóhely felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkező munkatársa) irányításával valósul meg. A legalább egy féléven (tizenkettő-tizenöt héten) keresztül – heti 4 napon, heti 24 órában – folyó egybefüggő gyakorlat keretében a közvetlen klienskapcsolati munkára minimum 300 órát kell fordítani.

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a „Szociális munka”, a „Szociális munka és gazdaság”, vagy a „Szociálpolitika” mesterképzésekben való részvétel.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a „Szociális munkás” szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

Kodolányi János Főiskola

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szociális munkás és tanácsadó” foglalkozást választom?

 

A szociális munkás és tanácsadó főleg szellemi munkát végez. A terepen végzett tevékenységek könnyű fizikai megterheléssel járnak. Munkája során fokozott pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása.

 

A „Szociális munkás és tanácsadó”-val szemben támasztott egészségi követelmények az alábbiak:

 • ép látás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • könnyű fizikai megterhelésre alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelemmel, együttműködést kívánó, érzelmi megterheléssel járó munkavégzésre való alkalmasság;
 • mások fertőződésének veszélyével járó egészségi állapot kizáró tényező lehet.

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült szociális segítő pályára kerülését a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szociális munkás és tanácsadó” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a szociális partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Együttműködés a más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához.

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szociális munkás és tanácsadó” munkájának a középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szociális munkás és tanácsadó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szociális munkás és tanácsadó” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

 

A szociális munkások tevékenységei felölelik az emberi élet szinte minden területét, ezért nagyon változatos munkakörökben és munkahelyeken lehet elhelyezkedni. Többek között vállalhat munkát családsegítő központokban, gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekotthonokban, idősek klubjában, idősek bentlakásos otthonaiban. Utcai szociális munkásként hajléktalanok ellátásában, hajléktalanok éjjeli menedékhelyén. Fogyatékosok és betegek támogatójaként kórházakban, önsegítő csoportokban, szenvedélybetegek ellátásában drogambulanciákon, rehabilitációs otthonokban. Végezhet munkát önkormányzatok népjóléti irodáiban, munkaügyi központokban, iskolai szociális munkásként általános és középiskolában, segélyszervezeteknél, büntetés-végrehajtási intézményekben.

Az EU-s országokban állandó hiány van szakképzett szociális munkásokból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen lehet munkát találni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szociális munkás és tanácsadóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szociális munkás és tanácsadó szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A szociális munkás és tanácsadó nem túl magas fizetésre számíthat.

A szociális munkás és tanácsadó fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szociális munkás és tanácsadó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bevándorlási tanácsadó

Család- és gyermekvédelmi felügyelő

Családgondozási felügyelő

Családgondozó

Családsegítő

Drogmegelőzési prevenciós tréner

Drogprevenciós koordinátor

Egészségügyi szociális munkás

Felekezeti szociális munkás

Gyermekgondozási ellenőr

Gyermekjóléti családgondozó

Házi szociális munkás

Házi terapeuta

Hivatásos pártfogó

Hivatásos patronáló

Ifjúságvédelmi munkás (szociális munkás)

Kórházi szociális munkás

Lelki gondozó szociális munkás

Menekültügyi koordinátor

Menekültügyi szociális munkás

Menekültügyi tanácsadó

Nevelési, életviteli tanácsadó

Nevelőszülői felügyelő/tanácsadó

Nevelőszülői tanácsadó (SOS gyermekfaluban)

Otthonápolási koordinátor

Örökbefogadási tanácsadó

Rehabilitációs szakreferens

Rehabilitációs tanácsadó

Segélyprogram szervező

Szociális jóléti felügyelő

Szociális szervező

 

Rokon foglalkozások:

 

Szociális gondozó, szakgondozó

Szociálpolitikus

Pszichológus

Szociális segítő

Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

Szociális gondozó, szakgondozó

Jelnyelvi tolmács

Ifjúságsegítő