Szociális segítő

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

 

Foglalkozási terület: Szociális szolgáltatás

6-jegyű FEOR kód: 351100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szociális segítő” foglalkozást választom?

 

A szociális segítő szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben, előítéletektől mentesen segíti, támogatja a rászorulókat szociális gondjaik önálló megoldásában. Feladatköre az életvezetési segítségnyújtáshoz, a segítő beszélgetés lefolytatásához, a kapcsolattartáshoz, a családsegítéshez, a foglalkoztatás és a szabadidős programok szervezéséhez kapcsolódik. Fogadja a rászorulókat. Megbeszéli a problémáikat, és tájékoztatja őket a szociális ellátás formáiról, feltételeiről. Felveszi az adataikat. Felméri és megfigyeli a közösség vagy a hozzá forduló egyén élethelyzetét, pszichés és egészségügyi problémáit. A hozzá fordulókat és hozzátartozóikat informálja a megelőzéssel és az egyéb életviteli teendőkkel kapcsolatban. Segítséget nyújt fizikai szükségleteik kielégítésében, a háztartásban. Közvetít a rászorulók és a velük kapcsolatban álló segítő intézmények között. Segíti az intézményben élőket a napi életvitelükben. Szabadidős foglalkozásokat szervez nekik, és gondoskodik a családjukkal való kapcsolattartásról. Támogatja és óvja a nehéz körülmények között élő gyermekeket. A szociális szolgáltatásokban részesülőkről dokumentációt vezet. Részt vesz esetmegbeszéléseken.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szociális segítő”?

 

A szociális segítő elsősorban élőszóval vagy információs anyagok segítségével dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Irodai munkája során használ továbbá számítógépet, például nyilvántartásra, valamint irodai eszközöket és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szociális segítő” leszek?

 

A szociális segítő munkáját belső helyszínen, irodai környezetben végzi. A helyzetfelmérés, családsegítés és a segítségnyújtás során megfordulhat minden olyan helyen, ahol a segítséget kérőkkel találkozhat. Ezek a helyszínek igen változatosak, és a hozzá fordulók lakhatási körülményeitől, tartózkodási helyétől függnek, lehetnek akár a szabadban is.

A szociális segítő munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás, az éjszakai, a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szociális segítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki szociális segítőként dolgozzon, a „Szociális szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Szociális asszisztens” (OKJ 54 762 02) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol 4 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 1300-1560 óra.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Foglalkozás-szervező (OKJ 55 762 01)

Mentálhigiénés asszisztens (OKJ 55 762 03)

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ 55 762 06)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

szakgimnáziumokban történő nappali képzés esetén alapfokú iskolai végzettség vagy érettségi a felnőttképzésben

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben való részvétel, a „Rehabilitációs nevelő, segítő” (OKJ 54 762 01) szakképesítés megszerzése vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a Szociális munkás alapszakon

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (Budapest)

Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Klasszis Oktatás Felnőttképzési Centrum (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szociális segítő” foglalkozást választom?

 

A szociális segítő főleg szellemi munkát végez. A terepen végzett tevékenységek könnyű fizikai megterheléssel járnak. Munkája során pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása, ami hosszú távon kiégést okozhat.

 

A „Szociális segítővel” szemben támasztott egészségi követelmények az alábbiak:

 • jó látás;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • ujjak, karok, kezek fokozott terhelhetősége;
 • könnyű fizikai munkára alkalmas egészségi állapot;
 • fokozott figyelem;
 • együttműködési képesség;
 • érzelmi megterheléssel járó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

 

Látás- vagy mozgássérült szociális segítő pályára való kerülését a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szociális segítő” foglalkozásnál?

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a szociális partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Együttműködés a más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Tárgyias – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy a „Szociális segítő” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szociális segítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Szociális segítő” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

 

A szociális segítőkre változatos munkalehetőségek várnak: a hazai szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, a szegénység, hajléktalanság és munkanélküliség problémáival foglalkozó intézményekben, idősotthonokban, fogyatékkal élők közösségi és bentlakásos intézményeiben, valamint a szociális ellátás egyéb területein helyezkedhetnek el. Az EU-s országokban állandó hiány van szakképzett szociális segítőkből, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen lehet munkát találni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szociális segítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szociális segítő szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A szociális segítő nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

A szociális segítő fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 200.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szociális segítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Családgondozó asszisztens

Családtámogatási előadó

Elhelyezési tanácsadó

Falugondnok (szociális)

Lakhatási segítő

Munkaterápiás asszisztens

Utcai szociális koordinátor

Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

 

Rokon foglalkozások:

 

Szociális gondozó, szakgondozó

Gyermekfelügyelő, dajka

Jelnyelvi tolmács

Szociális munkás és tanácsadó

Ifjúságsegítő