Szoftverfejlesztő

SZOFTVERFEJLESZTŐ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szoftverfejlesztő” foglalkozást választom?

 

A „Szoftverfejlesztő” munkája egyrészt az algoritmusok kialakítása, másrészt ezeknek az algoritmusoknak eltérő programozási nyelvekre történő „lefordítása”, illetve az adott nyelven már konkrét, felvázolt problémát megoldó programok megírása. Az algoritmusok általános programok, amelyek azt mutatják meg, hogy egy adott problémát általánosan hogyan lehet megoldani.

A szoftverfejlesztő a számítógép „szellemi” részét alakítja ki, azaz azokat a programokat tervezi meg, fejleszti, teszteli, amelyeket a mindennapi életben illetve munkánk során nap mint nap használunk, pl. Office programok, építészeti, minőségellenőrzési, számlázási stb. szoftverek. A szoftver tartalmazhat szöveget, képet, grafikát, hanganyagokat, sőt egyre gyakrabban interaktív megoldásokat is.

A szoftver működhet számítógépen, de akár más technikai eszközön is (pl. telefon, tablet). A szoftverfejlesztő általában megrendelésre dolgozik. Munkája a szoftver megtervezését, megírását, kipróbálását és finomhangolását, továbbfejlesztését jelenti. Meghatározza a fejlesztés célját. Megfogalmazza, hogy a kifejlesztésre kerülő (új) szoftvert ki használja és milyen céllal, mit kell tudnia, miben segíti a felhasználót. Megtervezi a fejlesztés menetét, a szükséges erőforrásokat. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat, eszközöket, szem előtt tartva az elterjedt szabványokat, protokollokat. Rendszerterveket készít, algoritmusokkal együtt. Meghatározza a fejlesztéshez szükséges eszköz-, ember- és időigényt. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet. Szükség esetén adatbázisokat kezel, és minden esetben használ informatikai biztonsági eszközöket. Leprogramozza az új szoftvert. Programintegrációs feladatokat lát el, amely mentén rendszerré integrálja és optimalizálja a kifejlesztett modulokat és forrásanyagokat. Kipróbálja, és szükség esetén módosítja a fejlesztést. Beüzemeli az egységeket, koordinálja a tesztüzem lefuttatását, értékeli a tesztelés eredményét, végrehajtja a módosításokat. Munkáját folyamatosan dokumentálja annak érdekében, hogy a sikeres szoftvert újra, már nagy mennyiségben is elő lehessen állítani.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szoftverfejlesztő”?

 

A szoftverfejlesztő elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szoftverfejlesztő” leszek?

 

A szoftverfejlesztő beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas iroda vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A szoftverfejlesztő 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szoftverfejlesztő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki szoftverfejlesztőként dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Szoftverfejlesztő” (OKJ 54 213 05) szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a programtervező informatikus (Computer Scientist) alapképzési szakra.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 6 félév

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szoftverfejlesztő szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Mobilalkalmazás fejlesztő (OKJ 55 213 04), Multimédia-alkalmazásfejlesztő (OKJ 55 213 05) ráépülő szakképzésben vagy az Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) szakképzésben, valamint a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Szoftverfejlesztő” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Vác)

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Aszód)

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Cegléd)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma (Tatabánya)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Programtervező informatikus (BSc) alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szoftverfejlesztő” foglalkozást választom?

 

A „Szoftverfejlesztő” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység képernyős munkavégzéssel jár, így fokozottan igénybe veszi a szemet, mozgásszerveket, idegrendszert.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szoftverfejlesztő szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szoftverfejlesztő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szoftverfejlesztő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Kreativitás új szoftver kifejlesztéséhez;
 • Logikus gondolkodás az algoritmusok, rendszertervek elkészítéséhez;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a szoftverfejlesztő tevékenysége termékek (szoftverek) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szoftverfejlesztő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Jelenleg az IT szakemberek között is a szoftverfejlesztők a legkeresettebbek.

A szoftverfejlesztő iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szoftverfejlesztőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szoftverfejlesztő informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Szoftverfejlesztő” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 600.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szoftverfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Rendszerszoftveres

Rendszertervező

SAP szakértő

Szoftvertervező

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

Számítógépes programozó

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Grafikus és multimédiatervező

Térinformatikus

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző