Szoftvertesztelő

SZOFTVERTESZTELŐ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214902

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Szoftvertesztelő” foglalkozást választom?

 

A klasszikus értelemben vett „Szoftvertesztelő” olyan teszt-forgatókönyveket és -terveket készít, amelyek tartalmazhatnak manuális (kézi) és automatikus (gépi) tesztlépéseket is. Ezeket a teszt-forgatókönyveket végrehajtja, méri és elemzi, vagyis a szoftverfejlesztési folyamat minőségbiztosítási oldalán áll. A megrendelő által a szoftverrel szemben támasztott elvárásoknak történő megfelelést vizsgálja. A tesztelések célja, hogy egy-egy program fejlesztése során a felmerülő hibákat a lehető leghamarabb kiszűrje. A fejlesztő csapat az általa meghatározott célra, feladatra létrehozott programot a szükséges információkkal, szoftver környezettel adja át a tesztelőknek, hogy azok a fejlesztés sikerességét eltérő környezetben megvizsgálják. A szoftvertesztelő a fejlesztőkkel egyeztetve teszttervet készít, amelyben rögzítésre kerül a tesztelés célja, egyes lépései és az azokhoz köthető módszertan. Megtervezi a teszt-eseteket. Kialakítja a végfelhasználónál működő, a valós környezetre lehető legjobban hasonlító teszt-környezetet. Végrehajtja a teszteket. Eltérő környezetekben – pl. különböző operációs rendszerekben, böngészőkben, felhasználóval – megvizsgálja az adott szoftver működését. Tesztelheti továbbá a programok funkcionális és biztonsági kritériumait, a követelmények teljesülését stb. Tesztelési naplót vezet. Minden egyes környezetre külön rögzíti és értékeli az eredményeket. Meghatározza a szoftver erősségeit illetve az egyes környezetekben felmerült hiányosságokat. Az előre elvárt célrendszer kritériumai alapján írásban tájékoztatja a fejlesztőket az elért eredményről. Kapcsolatot tart a szoftverfejlesztőkkel és a tesztelői csapattal. Részt vesz tesztelési eljárások fejlesztésében, automatizálásában. Folyamatosan nyomon követi a szakmai újdonságokat, trendeket (pl. a manuális, funkcionális tesztelést kezdi felváltani a tesztautomatizálás), fejleszti tudását.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Szoftvertesztelő”?

 

A „Szoftvertesztelő” sokféle eszközt, berendezést használ:

 • Számítógépet – személyi számítógépet vagy laptopot – internetkapcsolattal, ami alkalmas operációs rendszer futtatására;
 • Szoftvereket:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédiafejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Infokommunikációs eszközöket: telefonközpontot, vonalas és mobil telefonokat;
 • Irodai eszközöket: fénymásolókat, nyomtatókat stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Szoftvertesztelő” leszek?

 

A szoftvertesztelő beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Nem ritka, hogy a szoftvertesztelő távmunkában vagy virtuális csapatban dolgozik. A munkatársakkal e-mailen, Skype-on stb. tartja a kapcsolatot – ilyenkor munkavégzésének helyszíne akár saját otthona is lehet.

A szoftvertesztelő 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Szoros határidős munkák esetén esti illetve hétvégi munkavégzésre is sor kerülhet. Sok szoftvertesztelő önálló vállalkozóként végzi munkáját, az ő esetükben a munkaidő kötetlen, maguk osztják be idejüket.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Szoftvertesztelő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki szoftvertesztelőként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Programtervező informatikus” (Computer Scientist), a „Mérnökinformatikus” (Computer Science Engineering), az „Üzemmérnök-informatikus” (Computer Science Operational Engineering) és a „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése is megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben:

a „Mérnökinformatikus” és a „Gazdaságinformatikus” esetében 7 félév,

az „Üzemmérnök-informatikus” és Programtervező informatikus” esetében 6 félév.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: minősítés megszerzése, szoftvertesztelői akadémiai programban, a szakiránynak megfelelő mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

Masterfield Oktatóközpont (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Szoftvertesztelő” foglalkozást választom?

 

A „Szoftvertesztelő” munkája fokozott pszichés terheléssel járó szellemi munka. A munkavégzés során nincs jelentős fizikai igénybevétel. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Pszichés megterhelést jelenthetnek a következő munkaköri jellemzők:

 • a tesztelő munkája a hibakeresés és -elhárítás összetettségéből adódóan fokozott figyelmet igényel;
 • az elemzésekkel összefüggő döntések jelentős felelősséggel járnak;
 • alkalmanként szoros időnyomás alatt kell dolgozni;
 • a rendszer hibáinak határidőre történő feltárása;
 • a feltárt hibák sok munkatárs tevékenységére hatással lehetnek – ennek kommunikációja is feszültségforrás lehet.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szoftvertesztelő szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Szoftvertesztelő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Szoftvertesztelő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, munkájának alapja az informatikai rendszerekben való jártassága;
 • Logikus gondolkodás a hibák megkeresésekor is kiemelten fontos;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, kivitelezésében;
 • Kitartás, mivel a tesztelés mind időben, mind a feladatok tekintetében elnyúlhat;
 • Kommunikációs képesség, amely a fejlesztőkkel és más tesztelőkkel a gördülékeny együttműködést segíti elő;

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik munkájukat. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával.

 

Munkamód: Önálló – Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a szoftvertesztelő tevékenysége számítógépes rendszerekre irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Szoftvertesztelő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A munkaerőpiacon egyre keresettebbé válnak a szoftvertesztelő informatikus szakma képviselői.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Szoftvertesztelőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a szoftvertesztelő informatikus végzettségétől, szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Szoftvertesztelő” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő tesztelő átlagkeresete havi bruttó 390.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Szoftvertesztelő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Szoftvertesztelő

Tesztmérnök

Tesztmenedzser

Teszttervező

Funkcionális tesztelő

Tesztautomatizáló

 

Rokon foglalkozások:

 

Mérnök informatikus

Rendszerszoftveres

Rendszertervező

Szoftver tesztmérnök

Szoftveranalitikus

Szoftverfejlesztő, informatikus

Szoftverprogramozó

Szoftvertervező

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző