Egyéni és csoportos szolgáltatások

Szolgáltatási tevékenységünk keretén belül kapcsolatokat építünk a pályaorientáció és munkaerőpiac egyes szereplői között. Naprakész információkat nyújtunk mind a szakmákkal, képzésekkel és munkaerőpiaccal, mind pedig magával a pályaorientáció területével kapcsolatban. Pálya- és munkadiagnosztikára, a képességek, az érdeklődés és a személyiség felmérésére építünk. Felkészítjük a fiatalokat életük pályaválasztási fordulópontjaira, mint amilyen például a képzés- és iskolaválasztás, álláskeresés, elhelyezkedés. A személyes életpálya-tanácsadást mentorálási, kísérési folyamatba ágyazva nyújtjuk, és a munkaközvetítés területével egészítjük ki.

Szakmai-módszertani tevékenységünk során együttműködünk a kapcsolódó célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, gyűjtjük és rendszerezzük a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, módszereket, modelleket, módszertanokat adaptálunk, valamint a célcsoportok igényeire alapozva új technológiákat és módszertanokat fejlesztünk. Szakmai hálózatot építünk és működtetünk, tudásmenedzsment feladatokat látunk el. Feladatunk a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó kutatás, kutatás-módszertani tudás biztosítása, információk gyűjtése, elemzése és értékelése, saját kutatási projektek lebonyolítása, és az eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése. Szakmai képzéseket, továbbképzéseket és mentorképzést dolgozunk ki és valósítunk meg. Együttműködünk a felsőoktatási intézményekkel, és közreműködünk szakmai tapasztalatcserék, rendezvények, konferenciák szervezésében.

A Kilátó szolgáltatásai a sajátos nevelési igényű, fogyatékos fiataloknak szólnak, az általános iskolától 30 éves korig. Körükben kiemelt figyelmet kapnak a nem tanuló és nem dolgozó fiatalok, valamint a fiatalok szüleinek tájékoztatása, a családok és pedagógusok pályaorientációs folyamatba való bevonása is.

A Központban tanácsadó szakemberek segítenek a szakmák és képzések, valamint a munka világában való tájékozódásban. Személyes és csoportos életpálya-tanácsadás keretein belül mentorok támogatják a pályadöntések meghozatalát, az életpálya-vezetési készségek fejlesztését, a végzettség megszerzését vagy az álláskeresést, elhelyezkedést. A pályatanácsadás diagnosztikára épül, amely során a képességek és az érdeklődés felmérése jelenti a kiindulópontot. A tesztműhelyekben lehetőség nyílik különböző munkatevékenységek kipróbálására, az elhelyezkedni vágyók pedig munkapróba során mérhetik fel, mennyire illeszkedik elképzeléseikhez és képességeikhez az adott munkakör.

Jelentkezni a kilato@piarista.hu e-mail címen lehetséges.

Részletes szolgáltatási lista megtekintése