Jelentkezem a szolgáltatásra (elmúltam 18 éves és nem állok gondnokság alatt)

    ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

    A kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartalmáról, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb felvilágosítást az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. Adatkezelési tájékoztató elolvasása!

    A nyilatkozat aláírásával tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a megkeresési adatfelvételtől számított fél évig a felvett személyes adatokat a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (2600 Vác, Géza király tér 10.) (röviden: Piarista Kilátó Központ) kezelje az érdeklődőkre és kliensekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) szerint. Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatok módosítása és törlése az adatkezeles@kilato.piarista.hu email címre küldött kéréssel. Továbbá tudomással bírok arról is, hogy ugyanilyen módon felvilágosítás kérhető, illetve korlátozási vagy tiltakozási jogosultság illet meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

    Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött személy vagyok, aki rendelkezik a nyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel.