Szülőként/törvényes képviselőként jelentkezem a szolgáltatásra gyermekem részére


    ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

    A kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartalmáról, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb felvilágosítást az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. Adatkezelési tájékoztató elolvasása!

    A nyilatkozat aláírásával tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a megkeresési adatfelvételtől számított fél évig a felvett személyes adatokat a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (2600 Vác, Géza király tér 10.) (röviden: Piarista Kilátó Központ) kezelje az érdeklődőkre és kliensekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) szerint. Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatok módosítása és törlése az adatkezeles@kilato.piarista.hu email címre küldött kéréssel. Továbbá tudomással bírok arról is, hogy ugyanilyen módon felvilágosítás kérhető, illetve korlátozási vagy tiltakozási jogosultság illet meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

    Az Érintettre vonatkozó adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására jogosult személy (szülő, gyám, gondnok) vagyok. Az Érintettre vonatkozó adatkezeléshez hozzájárulok.