Iskolatípusok bemutatása

Részletes információkért kattintson az iskola típusára!

Széleskörű műveltség megszerzésére, felsőoktatási tanulmányokon keresztül elérhető pályák megalapozására ideális választás a gimnázium. Megfelelő iskolai eredménnyel, teljesítménnyel és felkészültséggel javasolt.

Feladata

 • általános műveltség megalapozása
 • érettségi vizsgára való felkészítés
 • felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés

Képzési idő

A nyolcadik évfolyam után megkezdhető gimnázium 4 vagy – előkészítő évfolyam esetén – 5 évfolyammal működő középfokú iskola.

Teljesítése

A gimnáziumi tanulmányok az érettségi megszerzésével zárulnak. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint egy kötelezően választandó vizsgatárgy. A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga. 

A gimnáziumban két kötelezően választható idegen nyelvet lehet tanulni.

Jó tudni

 • Vannak 6 és 8 osztályos, emelt szintű tehetséggondozó gimnáziumok is, ahol már az általános iskola 6., illetve 4. osztálya után meg lehet kezdeni a középiskolai tanulmányokat.
 • A 8. osztály után olyan gimnáziumba is lehet lépni, ahol előkészítő évfolyam működik, így 5 évfolyamot kell elvégezni az érettségiig. Egyes gimnáziumokban nyelvi előkészítő osztályt indítanak, a két tanítási nyelvű gimnáziumokban az oktatás célnyelvi előkészítő évfolyammal kezdődik, és az Arany János Tehetséggondozó Programhoz tartozó gimnáziumi osztályok is előkészítő évfolyammal indulnak.
 • Egyes gimnáziumokban választható tanulmányi terület (korábbi nevén tagozat) vagy emelt szintű oktatás.
 • A két tanítási nyelvű gimnáziumokban a tanítás – magyar nyelv és irodalom tantárgy kivételével – egyidejűleg magyarul és idegen nyelven is folyhat, de legalább két tárgyat kötelező a célnyelven oktatni.
 • A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amennyiben a tanuló nappali munkarendben tanult.
 • A szakképzéssel (technikum, szakképző iskola) ellentétben a gimnáziumban nem jár állami ösztöndíj.

A szakgimnázium azok számára ajánlott, akik pedagógiai, művészeti vagy közművelődési területen szeretnének szakmát szerezni, elhelyezkedni, vagy hosszú távon ezeken a területeken szeretnének továbbtanulni a szakirányú felsőoktatásban, továbbá képesek az érettségi megszerzéséhez szükséges tanulmányi teljesítményre.

Feladata

 • pedagógiai, művészeti vagy közművelődési szakmai képzés, képesítő vizsgára való felkészítés
 • érettségi vizsgára való felkészítés
 • szakirányú munkába állásra való felkészítés
 • szakirányú felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés

Képzési idő

A szakgimnázium 5 évfolyammal működő középfokú iskola, ahol a legtöbb esetben 4 évfolyamon közismereti oktatás és szakmai képzés, az 5. évfolyamon kizárólag szakmai képzés folyik.

Teljesítése

A szakgimnáziumot az érettségi megszerzésével, illetve képesítő vizsga teljesítésével lehet lezárni. Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, valamint a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy, amely képesítő vizsgával kiváltható. Ezek mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.

Jó tudni

 • A szakgimnáziumban olyan 5 évfolyammal működő nevelés-oktatás is folyhat, ahol 3, szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és a szakmai képzést magában foglaló, szakképesítésre felkészítő évfolyam, valamint további 2, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam működik. Ebben a képzési formában a szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további 2 évfolyamon.
 • A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amennyiben a tanuló nappali munkarendben tanult.
 • A technikummal és a szakképző iskolával ellentétben a szakgimnáziumban nem jár állami ösztöndíj.

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Magas szintű szakmai tudás elsajátítására, szakirányú felsőoktatási tanulmányokon keresztül elérhető pályák megalapozására megfelelő választás. Azok számára ajánlott, akiknek erős egy adott szakmairány vagy ágazat iránti érdeklődése, továbbá képesek az érettségi megszerzéséhez szükséges tanulmányi teljesítményre.

Feladata

 • ágazati alapvizsgára való felkészítés
 • szakmai vizsgára való felkészítés
 • érettségi vizsgára való felkészítés
 • szakirányú munkába állásra való felkészítés
 • szakirányú felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére való felkészítés

Képzési idő

A technikumnak a szakmajegyzékben meghatározott, adott szakmának megfelelő számú évfolyama van. Ennek megfelelően általában 5 éves, ritkábban 6 éves képzést nyújt.

Teljesítése

Az első 2 évben ágazati alapvizsgával záruló ágazati alapoktatás valósul meg. Ezt követően a választott szakmának megfelelő szakmai oktatás zajlik, lehetőség szerint cégek bevonásával megvalósuló duális képzés keretében.  A gyakoribb, 5 éves technikusi képzés esetén a 4. év végén három (magyar, történelem, matematika) tárgyból előrehozott érettségi tehető. Az 5. év végén technikusi vizsga és nyelvi érettségi tehető. Az érettségi tárgyak órakerete a gimnáziumival azonos, de csak egy kötelezően választandó idegen nyelvet kell tanulni. A szakmai érettségi a technikusi szakmai vizsga, így a 13. évfolyam végi sikeres vizsga után a diák két végzettséget igazoló bizonyítványt kap: érettségi bizonyítványt és technikusi szakmai végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.

Jó tudni

 • A technikumban tanulható ágazatokat és szakmákat a szakmajegyzék tartalmazza.
 • A szakképzésben résztvevő tanulóknak tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár, amelyet a duális képzésben munkabér vált fel.
 • A duális szakképzésben a tanuló szakirányú elméleti oktatását elsősorban a szakképző intézmények, a szakirányú gyakorlati oktatást az intézménnyel együttműködő cégek, vállalatok végzik. A tanulók már a szakma megszerzése előtt valós környezetben, korszerű ismereteket és munkatapasztalatot szerezhetnek. A duális szakképzés idejére a cégek a tanulókkal szakképzési munkaszerződést kötnek, a diákok munkabért kapnak.
 • Mivel a technikumban és szakképző iskolában is ágazati alapoktatás folyik a képzés első szakaszában, a technikum 10. évfolyamának végén különbözeti vizsga nélkül van átlépési lehetőség a szakképző iskolába, és fordítva is.
 • A technikumok egy részében nyelvi előkészítő évfolyam működik, itt egy évvel tovább tart az oktatás.
 • A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, amennyiben a tanuló nappali munkarendben tanult.
 • A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét annak, hogy a jó eredménnyel végzett tanulók az emelt szintű érettséginek számító szakmai vizsga figyelembevételével, azonos ágazaton belül, a felsőoktatásban továbbtanulhassanak.

A szakképző iskola azok számára ajánlott, akik kifejezetten szakmát szeretnének tanulni, minél hamarabb el szeretnének helyezkedni, és nem céljuk az érettségi megszerzése nappali tagozaton.

Feladata

 • ágazati alapvizsgára való felkészítés
 • szakmai vizsgára való felkészítés
 • szakirányú munkába állásra való felkészítés

Képzési idő

A szakképző iskolának a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van. Általában 3 év alatt végezhető el, de előfordul 4 év alatt megszerezhető szakma is. Az első évben ágazati alapoktatás, a további évfolyamokon szakirányú oktatás, lehetőség szerint cégek bevonásával szervezett duális képzés zajlik, szakképzési munkaszerződéssel.

Teljesítése

Az első év végén ágazati alapvizsgát szükséges tenni. Az ágazati alapvizsga eredménye a képzést záró szakmai vizsga eredményébe is beszámít. Ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további szakmát kíván szerezni, nem kell megismételnie az ágazati alapvizsgát. Az ágazati alapvizsgát követően történik a szakma kiválasztása, és indul a szakirányú szakmai képzés. A teljes képzést a szakmai vizsga zárja.

Jó tudni

 • A szakképző iskolákban tanulható ágazatokat és szakmákat a szakmajegyzék tartalmazza. Az aktuálisan tanulható szakmákról és szakképző intézményekről érdemes az Innovatív Képzéstámogató Központ oldalán és az alapszakmák leírásait is tartalmazó Tájékoztató füzetből informálódni.
 • A szakképzésben részt vevő tanulók számára a képzés első szakaszában egységesen megállapított, az alapvizsgát követően tanulmányi eredménytől függő mértékű ösztöndíj jár, amelyet a duális képzésben munkabér vált fel.
 • A duális szakképzésben a tanuló szakirányú elméleti oktatását elsősorban a szakképző intézmények, a szakirányú gyakorlati oktatást az intézménnyel együttműködő cégek, vállalatok végzik. A tanulók már a szakma megszerzése előtt valós környezetben, korszerű ismereteket és munkatapasztalatot szerezhetnek. A duális szakképzés idejére a cégek a tanulókkal szakképzési munkaszerződést kötnek, a diákok munkabért kapnak.
 • Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás folyik a képzés első szakaszában, a szakképző iskola 9. évfolyamának végén különbözeti vizsga nélkül van átlépési lehetőség a technikumba, és fordítva is.
 • A szakma megszerzése után, további 2 év tanulással, lehetséges az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzése is.

Szakképző iskola keretében működő, szakképzést megelőző pályaorientációt és felzárkóztatást, kompetenciafejlesztést célzó előkészítő év. Azok számára ajánlott, akik befejezték az általános iskolát, de bizonytalanok a szakmaválasztásban, vagy nem kellőképpen felkészültek a továbbtanulásra.

Feladata

 • A szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése
 • A pályaismeret, pályaválasztás, életpálya-tervezés támogatása

Képzési idő

1 éves, tanév rendjéhez igazodó program, de év közben is bekapcsolódhatnak a tanulók.

Teljesítése

A választott szakma (ágazat) elsajátításához alapvetően szükséges kompetenciák megszerzése.

Jó tudni

 • Az orientációs évfolyamon egyénre szabott fejlesztés folyik mentortanár közreműködésével.
 • Az orientációs évfolyamba járó tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a szakképző iskolai ágazati alapoktatásban járó fele.
 • Az orientációs évet követően különböző szakképző iskolai és technikumi keretben zajló ágazati oktatás irányába vagy a műhelyiskolába lehet felvételi nélkül továbbhaladni.

Szakképző iskola keretében működő, a 8. általános iskolai évfolyamot korábban el nem végző, de 16. életévüket betöltött, az iskolai oktatásban lemaradó vagy lemorzsolódott, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulók számára szervezett felzárkóztató, alapkompetencia-fejlesztő, előkészítő program.

Feladata

 • részszakma tanulásának megalapozása
 • felkészítés a műhelyiskolába lépésre

Képzési idő

A dobbantó program képzési ideje rugalmas, addig tart, ameddig a tanuló felkészül a műhelyiskolai továbblépésre.

Teljesítése

A kiválasztott részszakma tanulásának megkezdéséhez szükséges kompetenciák megszerzése. (Önmagában sem alapfokú, sem szakmai végzettséget nem ad a program.)

Jó tudni

 • A dobbantó programban egyénre szabott fejlesztés zajlik mentortanár közreműködésével.
 • A dobbantó programba járó tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a szakképző iskolai ágazati alapoktatásban járó fele.
 • A dobbantó program elvégzését követően a tanuló a műhelyiskolában folytathatja tanulmányait.

Szakképző iskola keretében működő, 16. évüket betöltött diákok számára alapfokú végzettséget és részszakmát nyújtó oktatási forma. Azok a fiatalok tudnak itt részszakmát szerezni, akik az orientációs évet vagy a dobbantó programot elvégezték, vagy lemorzsolódnának, végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből.

Feladata

 • felkészítés részszakma megszerzésére

Képzési idő

A végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, legalább 6, de legfeljebb 24 hónapig tart.

Teljesítése

A műhelyiskolai képzés akkor ér véget, amikor a mester (és a mentor) véleménye alapján a tanuló felkészült a vizsgára. A részszakma megszerzését igazoló szakmai bizonyítvány, államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít legalább egy munkakör betöltésére.

Jó tudni

 • A műhelyiskolában egyénre szabott fejlesztés zajlik mentortanár közreműködésével.
 • A szakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik.
 • Nincsenek közismereti tantárgyak, minden ismeret a részszakmához kötődik, amelyet a tanuló a mesterétől sajátít el.
 • A műhelyiskolába járó tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a szakképző iskolai ágazati alapoktatásban járó fele.

A szakiskola a többi tanulóval együtt haladni nem tudó, sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók (értelmi fogyatékosok esetében kizárólag enyhe értelmi fogyatékosok) számára szakma, részszakma megszerzésére irányuló speciális képzési program szerinti szakmai oktatást, szakmai képzést nyújtó középfokú iskola.

Feladata

 • felkészítés a szakmai oktatás, szakmai képzés megkezdésére (előkészítő évfolyam)
 • szakmai oktatás során szakmai vizsgára való felkészítés
 • szakmai képzés során képesítő vizsgára való felkészítés
 • a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás

Képzési idő

A szakiskola a szakiskolai képzési jegyzéken szereplő 2 vagy 4 év alatt elsajátítható szakmákra oktatja, illetve képezi a tanulókat. Enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a szakmai oktatást, illetve szakmai képzést kötelező előkészítő évfolyam előzi meg. A sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók esetén nincs kötelező előkészítő évfolyam.

Teljesítése

A Szakképzési törvény alapján kiadott szakmajegyzékben szereplő szakmák esetében szakmai vizsga letétele szükséges, amelyre szakmai oktatás készít fel. Az emberi erőforrások minisztere által kiadott szakiskolai képzési jegyzékben szereplő szakmák esetében képesítő vizsga letétele szükséges, amelyre szakmai képzés készít fel.

Jó tudni

 • A technikummal és a szakképző iskolával ellentétben a szakiskolában nem jár állami ösztöndíj.

A készségfejlesztő iskola a értelmileg akadályozott tanulók számára ajánlott középfokú köznevelési intézmény, amennyiben a tanuló Szakértői véleményében erre javaslatot tesznek.

Képzési idő

A készségfejlesztő iskolának 4 évfolyama van, amelyből 2 közismereti képzést folytató évfolyam, 2 az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati évfolyam.

Teljesítése

A készségfejlesztő iskolában – a többi iskolatípustól eltérően – nincs a teljes képzési folyamatot lezáró vizsga.

Feladata

 • a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez való felkészülés biztosítása
 • a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátításának segítése
 • a szakképzésben, szakiskolai képzésben részt venni nem tudó értelmileg akadályozott tanulók számára a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása

Jó tudni

 • A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.