Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐ, TELEFONOS SZERVEZŐ, TELESALES OPERÁTOR

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 512300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” foglalkozást választom?

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” munkatárs az üzleti szolgáltatások területén ügyfélorientált szemléletű értékesítési munkát végez. Telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszköz révén megkeresi a meglévő és a lehetséges ügyfeleket, hogy árukat és szolgáltatásokat reklámozzon és adjon el, valamint árubemutató látogatásokat szervezzen. Feladata az érdeklődés felkeltése az áruk és szolgáltatások iránt. Értékesítésre törekszik vagy az értékesítési képviselők látogatását kezdeményezi. Rendszerint kapcsolattartói lista alapján dolgozik. Telefonon vagy elektronikus üzenetben, megadott szöveg, telefonos forgatókönyv (telemarketingscript) szerint hirdeti az adott terméket vagy szolgáltatást. Felméri a meglévő és leendő ügyfelek igényeit, és megfelelő tájékoztatást nyújt számukra. Ügyfélmegtartást célzó hívásokat bonyolít le. Fontos, hogy a legrövidebb idő alatt, a legpontosabban mondja el, amit kell. Minden, ami több a szükségesnél, csak vesztegeti az ügyfél és az értékesítő idejét. Az előszűrt ügyfelek adatait továbbítja az üzletkötőknek. Gondoskodik az árukról és szolgáltatásokról szóló tájékoztató csomagok és brosúrák ügyfelekhez történő eljuttatásáról. Találkozókat szervez az értékesítési képviselők számára. Feljegyzéseket készít az ügyfélkövetéshez. Frissíti a marketing-adatbázisokat. A lebonyolított hívásokról és az elért sikerekről nyilvántartást vezet, időszakos jelentéseket készít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor”?

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” munkája során a jó kommunikációs képességére támaszkodik leginkább, és az alábbi eszközök használata támogatja munkavégzését:

 

 • telefon, mobiltelefon;
 • számítógép internet kapcsolattal;
 • call center szoftver, pl. Capitris felhő alapú call center rendszer;
 • nyilvántartó, információs és egyéb szoftverek;
 • tájékoztató csomagok, brosúrák.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” leszek?

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” a munkáját beltéri helyszínen, ügyfélszolgálati központban vagy távmunka esetén saját otthonában végzi. A helyiségben lehet egyedül vagy több más ügyfél-tájékoztatóval együtt. A munkakörnyezet e foglalkozásnál tiszta, jól megvilágított, többnyire jó hőmérséklet-szabályozással rendelkező munkaszoba, kényelmes és tágas munkaállomás.

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” dolgozhat 40 órás, szokásos munkaidő keretben, de jellemző lehet a délelőtti és délutáni kétműszakos munkabeosztás és a kötetlen munkavégzés is. Esti és hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátorként” dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Üzleti szolgáltatási munkatárs” (OKJ 54 340 01) szakképzést vagy az „Ügyvitel” szakmacsoporton belül az „Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző” (OKJ 55 347 01) szakképesítés ráépülést érdemes választania. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés formájában. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1 év, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

A ráépülő szakképzés megkezdésének feltétele az érettségi vizsgához kötött Irodai asszisztens (OKJ 54 346 01) emeltszintű szakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: a Kereskedelem-marketing felsőfokú szakképzésben való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a „Kereskedelem-marketing” vagy a „Kommunikáció- és médiatudomány” alapszakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

SOTER-LINE Oktatási központ (Budapest)

PERFEKT Budapest Oktatási Központ (Budapest)

Ökotanoda Kft. Budapest (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” foglalkozást választom?

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” munkája szellemi munka, mely könnyű fizikai terheléssel jár. Állandóan készenlétben van, nagyszámú telefonhívás bonyolít, gyakran feszült felhasználókkal kerül kapcsolatba, ami fokozott stresszel járhat.

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” munkavégzése közben elsősorban kommunikációs képességét használja, így a munka végzését támogató egészségügyi követelmények a következők:

 • jó beszédkészség, hogy az ügyfelek jól értsék, amit ő mond, könnyen meg tudja értetni magát, elérje a hívás a célját;
 • ép hallás a telefonon hozzá forduló ügyfelek megértése miatt;
 • jó látás a számítógép képernyőjén megjelenő információk észlelése érdekében;
 • ép és terhelhető kéz, kar, ujjak a számítógép kezeléséhez;
 • tartós üléssel terhelhető gerinc;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre, érzelmi túlterheléssel járó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, de meg kell említeni a következő kellemetlenségeket:

 • a tartós ülő munka következtében mozgásszervi panaszok (nyak-, hátfájás) előfordulhatnak;
 • mivel a szakember nap mint nap sok visszautasítást (frusztrációt) él át, fokozott pszichés terhelésnek van kitéve. Gyakori a fokozott stresszhelyzet, ami kiégéshez vagy szomatikus panaszokhoz vezethet;
 • a monotónia veszélye fennáll a munkafeladatok jellegéből adódóan.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és látássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kommunikációs képesség az ügyfelekkel való kapcsolatteremtés érdekében, az információk érthető megfogalmazásához;
 • Figyelem az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a problémafeltáráshoz;
 • Kitartás, hogy az egész napos, néhol monoton munkavégzést jól bírja, képes legyen kedvesen válaszolni az ügyfelek kérdéseire még a munkanap végén is;
 • Önállóság a munkafolyamat megszervezésében;
 • Tolerancia, hogy a különféle személyiségű ügyfeleket el tudja fogadni, és megtalálja a számukra legkedvezőbb megoldást;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a feszült, elutasító ügyfelek kezeléséhez, valamint a frusztráció miatt.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Személyközpontú – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” tevékenysége a személyekre (ügyfelek tájékoztatása, támogatása) irányul. Emberekkel teremt és tart fenn kapcsolatot, kommunikál szóban /telefonon/. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” nagyvállalatok marketing részlegén, telemarketing szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknál helyezkedhet el, vagy saját vállalkozást indíthat.

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” iránt növekvő a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Telefonos értékesítőként, telefonos szervezőként, telesales operátorként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat. Jellemző a jutalékos rendszerben történő díjazás.

A „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” fizetése az országos átlagbért közelíti.

Az átlagkereset havi bruttó 270.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Telefonos értékesítő, telefonos szervező, telesales operátor” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Call center-értékesítő

Internetes értékesítő

Távértékesítő

Telefonmarketinges

Telemarketing értékesítő

Telesales operátor

 

Rokon foglalkozások:

 

Call center asszisztens

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

Telefonos hirdetésfelvevő

Telefonos ügyfélszolgálati képviselő, telefonos ügyintéző

Helpdesk operátor

Ügyfél-tájékoztató