Telekommunikációs mérnök

TELEKOMMUNIKÁCIÓS MÉRNÖK

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 212300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Telekommunikációs mérnök” foglalkozást választom?

 

A „Telekommunikációs mérnök” a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlési és adatátviteli rendszerek (távbeszélő-, távíró-, adatátviteli központok, erősítőállomások, telex-, teletex-, videotexrendszerek, rádió- és televízióprogramokat továbbító műsorszóró berendezések, rádiótelefonok, hang- és képkeverő berendezések stb.) létesítésével foglalkozik. A telekommunikációban használatos vezetékes és vezeték nélküli hírközlési és adatátviteli rendszereket, kommunikációs hálózatokat, hírközlőrendszereket tervez, fejleszt, szerel, telepít, üzemeltet, valamint ezekkel kapcsolatos tanácsadást végez. A hírközlőrendszer működtetéséhez szükséges átvitel-technikai berendezések (kábelhálózat, távbeszélőközpontok, antennák, adatátviteli berendezések, mikrohullámú és űrtávközlési berendezések, számítástechnikai eszközök) szerelési, telepítési, kiépítési, üzembe helyezési munkáit tervezi, ellenőrzi. Vezetékes, optikai szálas vagy vezeték nélküli távközlési hálózatokat, jelfeldolgozó algoritmusokat tervez és továbbfejleszt. A telekommunikációs rendszerek 24 órás működéséhez elsősorban megelőzésre van szükség, ezért a telekommunikációs mérnök gondoskodik azok karbantartásáról. Hibaelhárítási tevékenységet végez. Telekommunikációs rendszerek fejlesztésére, módosítására tesz javaslatot, annak érdekében, hogy azok korszerűbben, biztonságosabban, gazdaságosabban vagy környezetbarát módon működjenek. Tájékozódik az újdonságokról. Akár új technológiáról, akár új jogszabályról vagy műszaki szabványról van szó, a telekommunikációs mérnök feladata ezek megismerése és megfelelő használata. A telekommunikációs mérnök feladatait gyakran egy csapat vezetőjeként látja el. Ilyenkor feladata a beosztott munkatársak szakmai irányítása is.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Telekommunikációs mérnök”?

 

A telekommunikációs mérnök elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik. Munkaeszközei:

 • számítógép és tartozékai;
 • speciális számítógépes tervező programok;
 • mérőműszerek;
 • speciális műszerek, mint például nyomvonal kereső;
 • munkavédelmi eszközök, munkaruha, bakancs;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Telekommunikációs mérnök” leszek?

 

A telekommunikációs mérnök munkahelye részben az iroda, részben pedig a külső kivitelezési helyszínek, melyek lehetnek akár a magasban, akár a föld alatt is.

A telekommunikációs mérnök 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Gyakori a projektszerű munkavégzés, aminek következtében a munka olykor egyeletlenül oszlik el. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Telekommunikációs mérnök” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki telekommunikációs mérnökként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást érdemes választania. A villamosmérnök (Electrical Engineering) vagy a mérnökinformatikus (Computer Science Engineering) alapképzési szakra történő jelentkezés is megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken vagy a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Telekommunikációs mérnök” foglalkozást választom?

 

A „Telekommunikációs mérnök” munkája jellemzően szellemi munka, munkavégzése nem jár jelentős fizikai igénybevétellel. A szakember sok időt tölt számítógépes képernyő előtti ülőmunkával az irodában.

A külső kivitelezési helyszínek munkáit tervezi, ellenőrzi (akár magasban vagy mélyben is). Az ellenőrzés változó helyszíneken történik, állással, járással társult könnyű vagy közepesen nehéz fizikai munkavégzés.

A telekommunikációs mérnök munka végzéséhez kapcsolódó egészségi elvárások:

 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • jó hallás;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége;
 • fokozott figyelem, együttműködési képesség;
 • külső kivitelezési munkaterületen kizáró tényező lehet az egyensúlyzavar, a beszédértés zavara, a csökkent fizikai terhelhetőség, a „fokozottan balesetveszélyes munkahelyen nem dolgozhat” tilalom.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, látó- ill. hallórendszer mely része, mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Telekommunikációs mérnök” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Telekommunikációs mérnök” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, hiszen az informatika területe a folyamatosan megújuló ismereteken alapszik;
 • Logikus gondolkodás az elemző munkához;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Önálló – Globális – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a telekommunikációs mérnök az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Az egyén munkája során a globális gondolkodást kedveli. Szívesen fordítja a figyelmét az ok-okozati összefüggésekre. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Telekommunikációs mérnök” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A telekommunikációs mérnök szakemberek rendkívül jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Az IT-szektor a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, ezért aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Dolgozhat önálló vállalkozóként vagy egy cég alkalmazottjaként.

A telekommunikációs mérnök iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Telekommunikációs mérnökként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a telekommunikációs mérnök szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Telekommunikációs mérnök” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 550.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Telekommunikációs mérnök” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Folyamatszervező informatikus

Információrendszer-elemző és -tervező

Informatikai elemző

Informatikai koordinátor

Informatikai tanácsadó

Kommunikáció/számítógépes elemző

Rendszer koordinátor (informatikai)

Rendszeranalitikus (informatikai)

Rendszerintegrátor (informatikai)

Rendszerszervező (informatikai)

Rendszertámogató (informatikai)

Rendszertanácsadó

Rendszertervező (informatikai)

Rendszertervező matematikus (informatikai)

SAP konzulens (informatikai)

Számítástechnikai modellkészítő

Számítástechnikai tanácsadó

Számítástechnikai tudományos kutató

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Szoftverfejlesztő

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Rendszergazda

Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Webrendszer- (hálózati) technikus