Telekommunikációs technikus

TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUS

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 314600

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Telekommunikációs technikus” foglalkozást választom?

 

A „Telekommunikációs technikus” távközlési rendszereken informatikai, tervezési, technológiai tevékenységet végez. Internetes, televíziós szolgáltatások lakásokba, házakba való bekötésével foglalkozik. Részt vehet egy távközlési rendszer felépítésében és kezelésében, közreműködhet a távközlési beruházásokban, és egyaránt kezelheti a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat. Távközlési fejlesztéssel, illetve távközlési rendszerek tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő, műszaki jellegű feladatokat végez. Távközlési hálózatokat létesít, tesztprogramokat futtat, archivált adatokat visszatölt, távfelügyeletet lát el, a berendezés műszaki jellemzőit méri. Elektronikus műsorszóró és különböző távközlési berendezéseket telepít, konfigurál, karbantart, a hibákat kijavítja.

Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang- és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között. A beszédet, zenei hangot, álló-/mozgóképet digitálissá alakítja, feldolgozza és eljuttatja az adóberendezéshez vezetéken, optikai vagy rádiós csatornákon. Fix és mobil eszközöket, hálózatot telepít, üzemeltet. Jártas a programozásban és adatbázis-kezelésben, az elektronika és az informatika (számítástechnika, digitális technika) világában.

Legfontosabb feladata a különböző távközlési berendezések és rendszerek telepítése, karbantartása. Ennek keretében méréseket végez, hálózatokat telepít, elektronikus tartalomközlő és műsorátviteli rendszereket működtet. Részt vesz a hálózatok megtervezésében, kialakításában és működtetésében. Ezekhez részletes terveket állít össze, amelyekben feltünteti a várhatóan szükséges emberi, technológiai erőforrásokat, azokhoz költséget becsül és időtervet készít. Ahhoz, hogy a hálózat stabilan működjön, illetve hogy az előre látható problémákat elkerüljék, szükséges a hálózat működésének folyamatos nyomon követése, a lehetséges problémaforrások feltárása, illetve a már felmerült problémák gyors és hatékony megoldása, a hálózat karbantartása. Ezen feladatok elvégzése során műszaki rajzokat és terveket tanulmányoz. Nyomon követi a hardver- és szoftverkomponensek avulását, felismeri és számon tartja, hogy mikor szükséges azokat frissíteni, és a megfelelő frissítéseket időben végrehajtja. A távközlési és műsorátviteli hálózatok végpontjain, a háztartásokban vagy egyéb felhasználóknál telepíti a megfelelő készülékeket, például telefon rendszereket, set top bokszokat, televíziókat vagy modemeket. Kisebb projekteket menedzsel, például társasházak távközlési és műsorátviteli rendszereit tervezi, telepíti, működteti.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Telekommunikációs technikus”?

 

A telekommunikációs technikus által alkalmazott eszközök és berendezések elsősorban a távközlési hálózatok és munkaállomások létrehozását és működtetését szolgálják, ilyen eszközök például:

 • számítógép ­– személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, például csipesz, csavarhúzó, és tesztelők;
 • set top bokszok, modemek, telefonok, különböző távközlési végberendezések;
 • irodai eszközök, pl. íróeszközök, nyomtatványok stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Telekommunikációs technikus” leszek?

 

A telekommunikációs technikus munkahelye változatos. Munkája egy részét zárt helyen, irodában végzi. Gyakori, hogy munkavégzése külső helyszíneken történik: utcán, épületekben, magánlakásokban.

A telekommunikációs technikus rendszerint a szokásos, heti 40 órás munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Amennyiben a munkáltató munkaideje több műszakos, akkor előfordulhat több műszakos vagy ügyeleti munkarend, illetve olyan tevékenység, melyet csak a munkáltató hálózatainak leállási idejében lehet elvégezni. Ilyen esetekben akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzés is lehetséges.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Telekommunikációs technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki telekommunikációs technikusként dolgozzon, az Informatika szakcsoporton belül a „Távközlési technikus” (OKJ 54 523 05) szakképesítés megszerzése szükséges.

A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő, valamint a Műszaki informatikus szakképzésben (OKJ 54 481 05) történő részvétel.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 01)

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 02)

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 03)

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (OKJ 55 523 05)

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Telekommunikációs technikus” foglalkozást választom?

 

A telekommunikációs technikus munkája részben könnyű fizikai munka, esetenként – antenna és kábelszerelésnél – közepesen nehéz fizikai munka, részben szellemi jellegű megterheléssel jár. Részben ülő, részben álló, esetenként (antenna, kábelszerelés esetén) tartós kényszertesttartásban (hajlott, görnyedt, vagy éppen nyújtott testhelyzetben) dolgozik. A munka szellemi része (tervezés, hibaelhárítás) fokozott pszichés megterheléssel jár.

 

Egészségi követelmény:

 • jó látás, színlátás, teljes látótér, térlátás – a képernyő előtt végzett munkához és a szerelési, karbantartási feladatok ellátásához;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ép hallás, jó beszélőképesség – az ügyfelekkel és kollégákkal történő kommunikációhoz szükséges;
 • a karok, kezek és ujjak terhelhetősége – a rendszerek összeállításához, a kézzel elvégzendő munkákhoz;
 • a végtagok és a gerinc terhelhetősége – többek között a magasban végzett feladatok, illetve a munkával járó sok utazás miatt;
 • fizikai munkavégzésre alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunológiai, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • folyamatosan fokozott figyelem és éber tudatállapot.

 

Kizáró okot képezhetnek azok a betegségek, melyekben ellenjavallt a nedves, nyirkos, párás, poros munkakörnyezet.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Telekommunikációs technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Telekommunikációs technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, mivel a távközlés területén végzi feladatait, ahol a digitális technológiák szinte valamennyi területen elterjedtek;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, ami az egyes távközlési berendezések működésének megértéséhez járul hozzá;
 • Önállóság, hiszen a rendszerek tervezéséhez, működtetéséhez egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Számolási képesség, ami mind a tervezői, mind a telepítési munkák során sokat segíthet számára;
 • Kézügyesség, amire a rendszerek szerelése, a készülékek üzembe helyezése során lesz szüksége.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van, és jól meghatározott keretek között végezhetik munkájukat. Fontos számukra, hogy elég idő álljon rendelkezésükre egy adott feladat megoldásához.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Önálló

 

Ez azt jelenti, hogy a „Telekommunikációs technikus” tevékenysége középpontjában informatikai és telekommunikációs eszközök állnak. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. A feladathoz kapcsolódó munkafolyamatot egyedül látja el, amiért felelősséget vállal.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Telekommunikációs technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A telekommunikációs technikus jellemzően közepes és nagyvállalatoknál dolgozik, illetve távközlési szolgáltatásokat végző cégeknél lát el műszaki feladatokat, alkalmazottként. Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Telekommunikációs technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a telekommunikációs technikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

 

A „Telekommunikációs technikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Telekommunikációs technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hardware karbantartó

IT eszközkarbantartó

Számítástechnikai műszerész

Számítógépszerelő

Személyi számítógép szerelő

Antennabeállító

Antennaszerelő

Informatikai hálózatirendszer-telepítő

Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész (telefon, antenna)

Távközlésihálózat-építő

Telefonközpont szerelő

Telefonvonal-szerelő

Telefonvonal-telepítő

URH berendezés ellenőrzése, javítása

URH műszerész

 

Rokon foglalkozások:

 

Műsorszóró és audiovizuális technikus

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója