Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

TŐZSDE- ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖK, BRÓKER

 

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 361300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” foglalkozást választom?

 

A „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” értékpapírok, kötvények, részvények illetve további pénzügyi eszközök adásvételével és devizakereskedelemmel, tőzsdekereskedéssel foglalkozik. A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a befektető javára. Tevékenysége irányulhat hitelpapír-, értékpapír- és árupiaci ügyletekre. A tőzsdei ügyleteket a tőzsdei ügynökök, brókerek kötik meg. Munkájuk fő színtere a tőzsde, ahol az értékesítés elektronikus kereskedelem formájában (értékpapírok) vagy nyílt kikiáltásos rendszerben (árutőzsde) történhet. Ez utóbbi esetben a tőzsdén, ún. parketten álldogálva, bekiabálva köti meg az üzletet. Ez a forma ma már ritka, főleg az elektronikus kereskedés a jellemző. Munkája középpontjában a megbízói igények megismerése, a lehetőségek feltérképezése és az ügylet megkötését követően a kapcsolódó dokumentációk elvégzése áll. Feladata az ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelése, az ügyfélmegbízások érdemi teljesítése. Az egyes értékpapírpiaci termékekről (kötvény, részvény, állampapír stb.) szakszerű és közérthető tájékoztatást nyújt. Összehasonlítva azokat, javaslatot ad az ügyfél részére a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni és egyéb tényezők figyelembevételével. Megismeri egyrészt a vásárolni kívánt papírok mögött álló cégeket, másrészt a megbízó anyagi helyzetéről szerez fontos adatokat. Az értékpapírpiacról és az ügyfelekről szerzett információkat meghatározott szempontok alapján átgondolja, elemzi. Felméri a megbízó személy kockázatvállalási hajlandóságát. Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. A megbízó számára elfogadható üzletet ajánl. Figyelemmel kíséri az értékpapírpiac rövid és hosszú távú várakozásait, a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. A lehetséges régi és új ügyfeleket megkeresi, ápolja a kapcsolatokat annak érdekében, hogy a bizalom fennmaradjon. Az értékpapírpiac termékeivel kapcsolatban tanácsot ad. Üzletkötéseket bonyolít. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Az elvégzett tevékenységekről pontos, naprakész dokumentációt készít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker”?

 

A „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: a pénzintézet saját, adott tevékenységhez kapcsolódó programjai;
 • törvény által előírt és pénzintézeti formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” leszek?

 

A tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Jellemzően számítógépen dolgozik, az üzletkötéseket is – a vételi- vagy eladási szándék megbízói kinyilvánítását követően – számítógépes programokon keresztül bonyolítja.

A tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker hivatalos munkaideje, igazodva a tőzsde nyitvatartásához, 9-17-ig tart, de ez nem jelenti a tényleges munkaidő határait, inkább csak az üzletkötések bonyolódnak ebben az időszakban. Sok bróker az éjszaka közepén is hajlandó felkelni azért, hogy egy-egy külföldi tőzsdén ellenőrizze az árfolyamok alakulását.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki tőzsde- és pénzügyi ügynökként, brókerként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (OKJ 54 343 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Pénzügyi ügyintéző (OKJ 51 344 04)

Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy a „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Pannon Kincstár Üzleti Akadémia (Budapest)

West Horizont Kft. (Budapest)

Nemzetközi Bankárképző Központ (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

Portfolio Trader Akadémia

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” foglalkozást választom?

 

A tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker tevékenysége többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Fokozottan stresszes munkát végez, ami pénzügyi és szakmai felelősséggel jár.

 

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő, adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. A brókerek felfokozott életritmusban élnek. Olyan intenzíven vesznek részt a munkafolyamatban, hogy gyakran még a munkaidő végén sem képesek leállni. Az állandó stressz és a folyamatos készenlét is kockázati tényező a munkájuk során.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Számolási képesség, pl. a kockázatelemzéshez;
 • Figyelem, pl. a szerződések megkötésénél;
 • Kommunikációs készség az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz;
 • Felelősségtudat pénzügyi és szakmai téren egyaránt szükséges;
 • Önállóság a tőkepiaci folyamatok követéséhez;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a megbízókkal való esetleges nézeteltérések tisztázásához;
 • Tanulás az új termékekhez, szabályozásokhoz kapcsolódó folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez;
 • Digitális kompetencia a pénzintézeti szoftverek alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol folyamatosan változatos, új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Üzleti ügyben szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni.

 

Munkamód: Önálló – Irányító – Személyközpontú – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végzi, az ehhez kapcsolódó felelősséget vállalja. A feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Embereknek terméket (pl. értékpapírok) kínál, elad. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker biztos megélhetést talál a pénzügyi szektorban, miközben állása igazi presztízsszakmának számít a munkaerőpiacon. Pénzintézeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál alkalmazottként dolgozik. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Tőzsde- és pénzügyi ügynökként, brókerként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” fizetése az országos átlagbért jelentősen meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 600.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Állampapír kereskedő

Befektetési és vagyonkezelési ügyintéző

Devizabróker

Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsdeügynök)

Értékpapír forgalmazó üzletkötő

Értékpapír ügyintéző (tőzsdei)

Értékpapír üzletkötő

Értékpapírbróker

Értéktőzsde-bróker

Értéktőzsde-ügynök

Opciós bróker

Pénzügyi tanácsadó ügynök

Portfólió kezelő

Személyi bankár

Tőzsdebróker

Tőzsdeügynök

Valutabróker

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

Elemző közgazdász

Pénzintézeti ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző