Ügyfél- (vevő)tájékoztató

ÜGYFÉL- (VEVŐ)TÁJÉKOZTATÓ

 

Foglalkozási terület:

6-jegyű FEOR kód: 422400

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” foglalkozást választom?

 

Az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” munkatárs az üzleti szolgáltatások területén ügyfélorientált szemléletű munkát végez. Munkája során elsősorban kérdések, problémák megválaszolásával és megoldásával foglalkozik, továbbá tájékoztatást nyújt és felvilágosítást ad. Betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat, személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolatot teremt és tart fenn az ügyfelekkel, érdeklődőkkel. Feladatát ügyfélorientáltan látja el, a problémákat hatékonyan kezeli. Rugalmas hozzáállással megteremti az ügyfélnek leginkább kedvező feltételeket, a személyre szabott szolgáltatás lehetőségét. A minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében alkalmazza az infokommunikációs technológiát. Speciális szolgáltatási tevékenységet láthat el pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR vagy az IT és telekommunikációs szolgáltatások területén.

Megkereséseket fogad, kezdeményez. Eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozó ügyekben. Fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre. Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat. Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, adatokat dolgoz fel és összefüggéseket tár fel. A megbízó szervezet termékeivel, szolgáltatásaival, eljárásaival kapcsolatban információt ad. Szükség esetén levelet, tájékoztató anyagot, egyéb dokumentumokat küld ki ügyfeleknek. Amennyiben erre igény merül fel, segítséget ad termékek, szolgáltatások kiválasztásában, információk elérésében.

A hívásokat, bejelentéseket adminisztrálja, rögzíti a probléma, tájékoztatás lefolyását, eredményét.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató”?

 

Az ügyfél- (vevő)tájékoztató munkája során a jó kommunikációs képességére támaszkodik leginkább, és az alábbi eszközök használata támogatja munkavégzését:

 • számítógép internetkapcsolattal;
 • nyilvántartó, információs és egyéb szoftverek;
 • telefon, mobiltelefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” leszek?

 

Az ügyfél- (vevő)tájékoztató a munkáját beltéri helyszínen, ügyfélszolgálati központban, vagy távmunka esetén saját otthonában végzi. A helyiségben lehet egyedül, vagy több más ügyfél-tájékoztatóval együtt. A munkakörnyezet e foglalkozásnál tiszta, jól megvilágított, többnyire jó hőmérséklet-szabályozással rendelkező munkaszoba.

Az ügyfél- (vevő)tájékoztató 40 órás, szokásos munkaidőkeretben, de eltérő műszakokban vagy készenléti rendszerben dolgozik. A hétvégi munkavégzés is előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki ügyfél- (vevő)tájékoztatóként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Üzleti szolgáltatási munkatárs” (OKJ 54 340 01) szakképzést érdemes választania. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés formájában. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1 év, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: a felsőfokú továbbtanulás a „Kommunikáció- és médiatudomány” alapszakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája

Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

Perfekt Budapest Oktatási Központ

Ökotanoda Kft. Budapest

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” foglalkozást választom?

 

Az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” tevékenysége szellemi munka, amihez könnyű fizikai munkával  járó irodai adminisztrációs tevékenység társul. A szakember sok időt tölt számítógép képernyője előtti ülőmunkával az irodában. Állandóan készenlétben van, nagyszámú telefonhívást bonyolít, gyakran feszült felhasználókkal kerül kapcsolatba, és gyors megoldást kell találnia a problémák megoldására, ami fokozott pszichés megterheléssel járhat.

 

A szükséges egészségi tényezők a következők:

 • jó látás, a számítógép képernyőjén megjelenő információk észlelése érdekében;
 • jó beszélőképesség, hogy az ügyfelek jól értsék, amit ő mond, és hogy könnyen meg tudja értetni magát, elérje a hívás a célját;
 • ép hallás a telefonon hozzá forduló ügyfelek megértése végett;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége a számítógép kezeléséhez;
 • ülő munkavégzéssel terhelhető gerinc;
 • könnyű fizikai munkavégzésre alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • együttműködést és fokozott figyelmet kívánó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és látássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kommunikációs képesség, az ügyfelekkel való kapcsolatteremtés érdekében, az információk érthető megfogalmazásához;
 • Figyelem az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a problémafeltáráshoz;
 • Kitartás, hogy az egész napos, néhol monoton munkavégzést jól bírja, képes legyen kedvesen válaszolni a problémákkal hozzá fordulók kérdéseire még a munkanap végén is;
 • Önállóság a munkafolyamat megszervezésében;
 • Tolerancia, hogy a különféle személyiségű ügyfeleket el tudja fogadni, és megtalálja a számukra legkedvezőbb megoldást;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a panaszok és a sürgető határidők miatt.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Személyközpontú – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy az ügyfél- (vevő)tájékoztató tevékenysége a személyekre (ügyfelek tájékoztatása, támogatása) irányul. Emberekkel teremt és tart fenn kapcsolatot, kommunikál szóban-írásban / személyesen / telefonon / levélben, ügyükben eljár. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az ügyfél- (vevő)tájékoztató iránt növekvő a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Ügyfél- (vevő)tájékoztatóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az ügyfél- (vevő)tájékoztató szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” fizetése az országos átlagbér alatt alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 250.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Ügyfél- (vevő)tájékoztató” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Utastájékoztató

Ügyfél-tájékoztató

Telefonos ügyintéző

 

Rokon foglalkozások:

 

Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

Call-center operátor (ügyfél-tájékoztató)

Telefonos hirdetésfelvevő

Telefonos ügyfélszolgálati képviselő

Helpdesk operátor