Utazásszervező, tanácsadó

FEOR kód
422100

Foglalkozási terület
Vendéglátás és turisztika

Átlagkereset
bruttó 250 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Utazásszervező, tanácsadó” foglalkozást választom?

Az „Utazásszervező, tanácsadó” értékesítő szakember, turisztikai vállalkozások (utazási irodák, idegenforgalmi hivatalok, fizetővendéglátás, szabadidőközpontok) munkájában szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként sokrétű tevékenységet végez. A turisztikai piac sajátosságainak ismeretében programokat kínál, utazási csomagot állít össze. Egyéni vagy csoportos, üzleti- vagy magánutasok részére tesz ajánlatot az igényelt utazási cél elérésére. Utazási információt nyújt, útitervet, forgatókönyvet állít össze. Érdeklődik a különféle közlekedési- és szálláslehetőségek elérhetőségéről, áráról és komfortfokozatáról, a célállomáson és környékén fellelhető turisztikai célpontokról. Menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez. Igény szerint helyszíni programokról gondoskodik, melyekhez biztosítja a programra való odajutás feltételeit, a belépőket, az idegenvezetőt. Az adott helyiségben vagy környékén található nevezetességekről, látnivalókról tájékoztatást nyújt. Amennyiben az általa készített ajánlat elfogadásra került, átvállalja az utazással kapcsolatos feladatok egészét vagy egy részét, a megrendelő igényeinek megfelelően. Felajánlja és megköti az ügyfelek számára az utazáshoz kapcsolódó baleset-, poggyász- és egyéb biztosításokat. Folyamatosan egyeztet, kapcsolatot tart külföldi és belföldi partnerekkel. Szervezi a be- és kiutazásokat, intézi az utazásokkal kapcsolatos adminisztrációt. Az utazási programokhoz kapcsolódóan dokumentumokat tölt ki és kezel. Hivatalos levelet, jelentést ír, hagyományos és digitális formában. Irodatechnikai berendezéseket és web alapú szoftvereket kezel, digitális, elektronikai technológiát alkalmaz. Gondozza a cég honlapját, frissíti az ott megjelenő ajánlatokat. Gazdasági műveleteket végez (kalkulációt készít, árat képez, elszámol).

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Utazásszervező, tanácsadó”?

Egyik legfontosabb munkaeszköze a számítógép és a számítógéphez kapcsolódó eszközök: nyomtató, fax. A kommunikációs eszközök és az internet is nélkülözhetetlenek a munkájához. Az utazásszervező, tanácsadó számos irodatechnikai berendezést használ. A pénzforgalom miatt pénztárgép, pénzvizsgáló és trezor is szükséges. Munkája során számos segédletre van szüksége, így például:

 • nyomtatott anyagok: prospektusok, útikönyvek, térképek, szótárak, menetrendek, tarifalisták;
 • hoteljegyzékek, szolgáltatásokról készült áttekintések;
 • ügyfelek számára készített címjegyzékek, prospektusok, reklámbrosúrák stb.;
 • különböző menetjegyek, belépőjegyek, rendezvénynaptárak;
 • levélpapírok, különféle nyomtatványok;
 • csekkek, átutalási nyomtatványok, pénztárkönyvek stb.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Utazásszervező, tanácsadó” leszek?

Munkáját többnyire beltéri helyszínen, utazási irodában, ügyfeleket fogadva végzi. Tevékenysége során többször tárgyalhat külső helyszíneken, partnereknél. Esetenként kiállításokon is részt vehet, ahol cégét képviseli. Feladatát képezheti a szerződő partnerek személyes felkeresése, hogy saját benyomásai legyenek az ajánlott célállomásokról – ebben az esetben munkájának része az utazás is.

Az utazásszervező, tanácsadó munkaideje a turisztikai vállalkozás nyitvatartásától függően alakul. Általában a szokásos munkarend szerint dolgozik, heti 40 órás munkaidőben. Előfordulhat, hogy rendezvények alkalmával ettől eltérően, hétvégi munkavégzésre is sor kerül.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Utazásszervező, tanácsadó” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Utazásszervező, tanácsadóként” dolgozzon, a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporton belül a „Turisztikai szervező, értékesítő” (OKJ 54 812 03) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol 4 év tanulást követően, sikeres érettségi vizsga után, 2 év tanulással szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Kapcsolódó részszakképesítés: Utazásügyintéző (OKJ 51 812 01)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A „Turisztikai szervező, értékesítő” szakképesítés megszerzésének előfeltétele az érettségi.

Továbblépési lehetőség: az Idegenvezető (OKJ 54 812 01) vagy a Szállodai recepciós (OKJ 52 812 01) szakképesítések megszerzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg az „Utazásszervező, tanácsadó” szakképesítést?

 • Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Szentendre)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum
 • Tagintézmény: Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája (Budapest)
 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma (Budapest)
 • META Don Bosco Szakgimnázium (Budapest)
 • Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium (Budapest)
 • Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, Közgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Utazásszervező, tanácsadó” foglalkozást választom?

Az utazásszervező, tanácsadó feladatvégzése jellemzően irodában végzett, könnyű fizikai munka, ami elsősorban szellemi igénybevételt jelent. A munkavégzés során az ülés, állás és a rövid távú járás váltakozik. Pszichés megterhelést jelenthetnek a turisztikai partnerekkel való kapcsolattartás során az ártárgyalások, továbbá az ügyfelekkel való kapcsolattartás (az utas elképzelései nem találkoznak a valósággal, pl. adott helyre eljutni adott pénzből, vagy gyakran megváltoztatja az elképzeléseit).

A feladatokból adódóan az elvárt egészségi tényezők:

 • jó látás;
 • ép hallás és jó beszélőképesség;
 • ujjak, karok, kezek és a gerinc fokozott terhelhetősége;
 • fokozott figyelmet és együttműködést kívánó munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

Az utazásszervező, tanácsadó munkája kevés környezeti ártalommal, veszélyforrással jár. A huzamosabb ideig tartó ülés, ami gerincbántalmat okozhat. Káros hatást gyakorolhatnak a szemre a monitor előtt töltött órák. Az iroda levegőjében a megrendelők által terjesztett kórokozók is okozhatnak megbetegedéseket.

Csökkentlátó személyek segédeszköz használata mellett is elláthatják a feladatokat.

Mozgássérültek részfeladatokat (pl. a cég honlapjának gondozása, az ott megjelenő ajánlatok frissítése, online kapcsolattartás az utazás iránt érdeklődőkkel és a partnerekkel, marketing tevékenység stb.) elláthatnak.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Utazásszervező, tanácsadó” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Utazásszervező, tanácsadó” szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Idegennyelvi kompetencia, hogy külföldi partnerekkel – hotelek, idegenvezetők stb. – is szót tudjon érteni;
 • Kommunikációs képesség, hogy szóban és írásban is jól meg tudja értetni magát a napi munka során;
 • Digitális kompetencia, hiszen az utazások szervezése, lefoglalása jellemzően számítógépen, interneten keresztül történik;
 • Együttműködés, hogy jó kapcsolatot tudjon kialakítani az utazás iránt érdeklődőkkel és a partnerekkel;
 • Tolerancia a nehéz ügyfelek kezeléséhez;
 • Konfliktuskezelés az elégedetlen utasok reklamációinak felvételéhez, a problémás helyzetek – pl. nézeteltérések a szállásadó és az ügyfél között – rendezéséhez.

Érdeklődési irányok: Közösségi – Irányító – Megvalósító

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy a személy szívesen végez mások számára hasznos, fontos, szolgáltató tevékenységet. Vállalja a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szereti a jól szervezett munkát, ha határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkáját.

Munkamód: Személyközpontú – Beltéri – Gyakorlatias

Erre a munkamódra az jellemző, hogy emberek helyzetének javítása, kiszolgálása, a velük való kapcsolattartás áll a munkatevékenység középpontjában. Az utazásszervező, tanácsadó emberekkel teremt és tart fenn kapcsolatot, kommunikál szóban-írásban. Azt kedveli, ha a munkáját belső helyszíneken, zárt térben végezheti. Fontosnak tartja, hogy kézzelfogható dolgokkal foglalkozzon.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Utazásszervező, tanácsadó” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

A turizmus ágazat az átlaghoz képest jelentősen magasabb növekedést mutat. Az Utazásszervező, tanácsadó számíthat arra, hogy a turisztikai vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi hivatalokban, fizetővendéglátásban, szabadidőközpontokban lesz kereslet a munkája iránt.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Utazásszervező, tanácsadóként” fogok dolgozni?

A jövedelem az „Utazásszervező, tanácsadó” szakmai tapasztalatától, nyelvtudásától, illetve az utazási iroda méretétől, forgalmától, földrajzi elhelyezkedésétől, népszerűségétől függően változhat.

Az utazásszervező, tanácsadó az országos átlagkeresethez közeli jövedelemre számíthat.

Az átlagos jövedelem bruttó 250.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Utazásszervező, tanácsadó” foglalkozást választom?

 • Belföldi társas ügyintéző
 • Fizetővendég-szolgálati ügyintéző
 • Idegenforgalmi ügyintéző
 • Utazási irodai ügyintéző
 • Turisztikai szervező
 • Utas szervező
 • Üdülés szervező
 • Utazási referens
 • Üdültetési előadó
 • Idegenvezető
 • Szállodai recepciós
 • Vendéglátásszervező