Üzletpolitikai elemző, szervező

ÜZLETPOLITIKAI ELEMZŐ, SZERVEZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 252200

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Üzletpolitikai elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” egy adott gazdasági szervezet vagy magánszemély részére nyújt üzletpolitikai szolgáltatásokat. Elemzéseket készít a pénzügyi, emberi erőforrás-fejlesztési, ügyfél- és közönségkapcsolati, marketing- és értékesítési területeken. Ellenőrzéseket, átszervezéseket hajt végre, segítve ezzel a vezetőket, hogy el tudják érni a megfogalmazott célokat. Feladatai azt célozzák meg, hogy a megrendelő ügyfél-vállalat eredményesebben tudjon helyt állni a versenypiacon vagy egyéb környezetében. Ehhez elsősorban hatékonysági vizsgálatokat folytat, amely alapján fejlesztési területeket határoz meg. Közreműködik a vállalkozás stratégiájának megtervezésében és kivitelezésében. A stratégiai, gazdasági döntésekhez szükséges elemzéseket készít. Új üzleti lehetőségeket kutat fel. Az üzleti folyamatok optimalizálására, a kapcsolati tőke gyarapítására, az üzleti tevékenység szervezésére vonatkozó terveket készít, és részt vesz a végrehajtásban. Komplex piacelemzéssel foglalkozik. Felismeri a piaci változásokat, és javaslatot tesz a piaci problémák kezelésére. Stratégiai, operatív és akcióterveket dolgoz ki. Feladatkörébe tartozhat a vásárlói igények felmérése, az áruk és szolgáltatások bemutatása és megismertetése a fogyasztókkal. Összegyűjti, elemzi és értelmezi a szervezetek pénzügyi életképességére, költségszerkezetére és üzleti hatékonyságára vonatkozó információkat. Az üzleti tevékenység minőségének és hatékonyságának fejlesztését és népszerűsítését szolgáló módszereket, politikákat dolgoz ki és vizsgál. Előkészíti, elkészíti, értékeli a pályázatokat, tendereket, szerződéseket. Létrehozza és karbantartja az üzleti információs rendszert. Közreműködik a minőségbiztosítási rendszer kialakításában, működtetésében. Figyelemmel kíséri és vizsgálja a gazdaságpolitikai környezetet és annak hatását a pénzügyi és más programok megvalósítása szempontjából. Ügyfélkapcsolatot ápol. Meglévő ügyfelekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot, további szolgáltatásokat nyújt számukra, például jogszabályi környezet, közigazgatási pályázatok figyelése, piackutatások elvégzése.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Üzletpolitikai elemző, szervező”?

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő irodai és üzletpolitikai elemzéseket támogató szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Üzletpolitikai elemző, szervező” leszek?

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. A megbeszélések során általában a tárgyalóteremben tartózkodik, ahol ügyfeleit tájékoztatja az üzletpolitikai lehetőségekről.

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Szoros határidős munkáknál túlóra előfordulhat. A piac folyamatos figyelemmel kísérése érdekében jellemző lehet az esti vagy hétvégi munkavégzés is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Üzletpolitikai elemző, szervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Üzletpolitikai elemzőként, szervezőként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan képzés, az „Alkalmazott közgazdaságtan” (Applied Economics), a „Pénzügy és számvitel” (Finance and Accounting) vagy a „Gazdálkodás és menedzsment” (Business Administration and Management) alapszak (BA) elvégzése is megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Az osztatlan képzés esetén a képzési idő 10 félév.

Az alapképzési szakokon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) vagy a „Pénzügy” (Finance) vagy a „Számvitel” (Accountancy) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (volt Zsigmond Király Egyetem) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Üzletpolitikai elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • jó beszélőképesség és jó hallás az információnyújtáshoz;
 • tartós üléssel terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak, pl. a számítógép használatához;
 • fokozott figyelemre és együttműködésre alkalmas egészségi állapot.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami fokozott pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

Környezeti ártalom

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Üzletpolitikai elemző, szervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Logikus gondolkodás, mert ennek segítségével képes átlátni az üzleti lehetőségeket, a piaci folyamatokat;
 • Felelősségtudat, mivel az általa megadott információk, elemzések alapján hozott döntések sok ember munkájára hatással lehetnek;
 • Kommunikációs készség mind a munkatársakkal, mind az ügyfélszervezet tagjaival való kapcsolattartáshoz;
 • Számolási képesség, mivel munkája nagy részében különböző modelleket alkalmazva számításokat, értékeléseket készít;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Önállóság – képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni a munkáját;
 • Tanulás a folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Idegen nyelvi kompetencia annak érdekében, hogy a nemzetközi gazdasági eseményeket első kézből tudja követni.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Szeretnek munkájuk során a dolgok mélyére látni. Kedvelik, ha a problémákban elmélyülhetnek, részletesen megvizsgálhatják őket. Szívesen végeznek jól szervezett, logikus megoldásokat igénylő feladatokat. Gyorsan átlátják a különböző helyzeteket, és örömmel vesznek részt azok megoldásában, akár mások munkájának irányításával is. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Önálló – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy az „Üzletpolitikai elemző, szervező” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Előnyben részesíti, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül végezheti. Kedveli, ha elvont eszmékkel, fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy szívesebben dolgozik belső helyszíneken, zárt térben (iroda) mint a szabadban.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Üzletpolitikai elemző, szervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” többnyire egy tanácsadó cég munkatársaként dolgozik. A munkáltató lehet multinacionális cég hazai leányvállalata, nemzetközi vagy hazai közép-, esetleg magyar kisvállalkozás is. A munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a gazdasági szakemberek iránt. Különösen a nemzetközi cégek esetében a pályakezdő vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Üzletpolitikai elemzőként, szervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Üzletpolitikai elemző, szervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a megbízások jellegétől függően változhat.

Az „Üzletpolitikai elemző, szervező” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 450.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Üzletpolitikai elemző, szervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Finanszírozási elemző

Mérlegelemző (diplomás)

Stratégiai tervező-elemző munkatárs

Tervező-elemző közgazdász

Üzleti tanácsadó

Üzleti tervező-elemző munkatárs

Üzletviteli és befektetési tanácsadó

Üzletviteli tanácsadó, szaktanácsadó

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

Elemző közgazdász

Szervezetirányítási elemző, szervező

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

Pénzügyi ügyintéző