Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ

 

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 365100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” a gazdálkodó szervezetek valamennyi vám-, jövedéki adó- és termékdíj kötelezettséggel illetve áru, árukészletek mozgásával összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások, adatszolgáltatások elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál. Kereskedelmi ügyletek lebonyolításához tájékoztatja a feleket a vonatkozó vám-, jövedéki és termékdíj szabályokról.

Hazánk Európai Unióba történő csatlakozásával és a környező országok nagy része felé nyitott határokkal, a vámügyintézés jelentősen megváltozott. A korábbi gyakorlattól eltérően – amikor a vámügyintézés nagy része az országhatár átlépésekor történt – a szállítmányok vámügyintézését ma az erre szakosodott cégek, logisztikai vállalatok végzik. A vámügyintéző az export- és importáruk, szállítmányok vámkezelésével foglalkozik. Fő feladata, hogy az ország export-import áruforgalma során a szállítmány vámdokumentációját elkészítse, a vámteher mértékét megállapítsa és a hatóságok felé a szükséges adatokat lejelentse. Ellenőrzi a szállítmányt és annak papírjait. Az árut a vámkezeléshez megfelelő kategóriába sorolja, ami alapján elkészíti a vámügyintézéssel kapcsolatos dokumentumokat. Kiszámítja a fizetendő vám mértékét, de emellett egyéb adminisztrációs tevékenységet is végez, például kimutatásokat, jelentéseket készít.

Jövedéki ügyintézőként közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, és megadja az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat. Feladatkörébe tartozik a hatósági engedélyek beszerzése is, valamint a szükséges okmányok szakszerű kiállítása, benyújtása. (A törvény szerint jövedéki terméknek minősülő áruk: ásványolajok/energiatermékek, alkoholtermék: sör, szőlőbor/csendes bor, pezsgő/habzóbor, egyéb bor/egyéb erjesztett ital (csendes vagy habzó), köztes alkoholtermék, dohánygyártmányok. Valamennyi jövedéki termék nagykereskedelméhez és a fenti külkereskedelmi ügyletek bonyolításához jövedéki engedély szükséges.)

Termékdíj-bejelentéssel, -bevallással, -nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez. Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat. Elvégzi a termékdíj-köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat. Érvényesíti a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert. Közreműködik a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során. Kezeli és alkalmazza a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot. Termékdíj-mentességi engedélyekkel kapcsolatos feladatokat végez.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző”?

 

A „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • szakmai adatbázisok, pl. TARIC vámtarifa adatbázis;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax, irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet.

 

Munkája során dolgozhat papír alapú formanyomtatványokkal illetve számlákkal. Szüksége lehet továbbá a jogszabályokra, útmutatókra.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” leszek?

 

A vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi, de alkalmanként a vámraktárban is szükség lehet a közreműködésére. Esetenként előfordulhat, hogy az illetékes hatóságokkal személyesen, azok irodájában találkozik.

A vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. A munkaidő beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjéhez igazodik. Alkalmanként telefonos ügyeletet kell tartania az esti órákban vagy akár hétvégén is. Amennyiben egy-egy vámvizsgálat hosszabb időt vesz igénybe, úgy a túlóra esélye megnő.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki vám-, jövedéki és termékdíj ügyintézőként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” (OKJ 54 344 03) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően, ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Vámügyintéző (OKJ 51 344 03)

Jövedéki ügyintéző (OKJ 51 344 07)

Termékdíj ügyintéző (OKJ 51 344 08)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: az „Ellenőrzési szakelőadó” (OKJ 55 344 04) ráépülő szakképzésben való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Pannon Kincstár Üzleti Akadémia (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző többnyire épületen belül, ülő testhelyzetben történő szellemi munkát, valamint esetenként a vámáruk, jövedéki termékek mozgatásával, emelésével járó könnyű fizikai munkát végez.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat, hiszen a munka nagy szakmai és anyagi felelősséggel jár, mert például a cégek a vámügyintéző számításai alapján fizetik a vámot;
 • Önállóság, mert sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Idegen nyelvi kommunikáció, mivel a vámügyintézésre nemzetközi szállításoknál kerül sor, és esetenként a szállítmányra vonatkozó dokumentációt idegen nyelven kell kitölteni. Előfordulhat az is, hogy együtt kell működni külföldi partnerekkel vagy külföldi hatóságok képviselőivel is;
 • Számolási képesség, pl. a vám-, jövedéki vagy termékdíj megállapításához;
 • Figyelem a formanyomtatványok kitöltéséhez, a nyilvántartások pontos vezetéséhez;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha szabályok, előírások szerint végezheti a munkáját. Igényli, elfogadja a cél mások általi meghatározását, kijelölését. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző jelenleg az egyik legaktuálisabb, keresett szakképesítés napjainkban, mely számos elhelyezkedési lehetőséget kínál a végzetteknek. Mind a biztos munkahelyet, kiszámítható juttatást biztosító állami szervek, mind pedig a privát szféra átlag felett fizető, főképpen külkereskedelemmel foglalkozó vállalatai rendkívül nehezen találnak maguknak korszerű, naprakész tudással felvértezett vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző szakembereket.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintézőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 310.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Jövedéki előadó (VPOP)

Jövedéki ügyintéző (VPOP)

Jövedékiadó-ellenőr (VPOP)

Pénzügyőr

Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó

Pénzügyőr jövedéki szakelőadó

Pénzügyőr rendészeti szakelőadó

Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó

Pénzügyőr vám szakelőadó

Termékdíj ügyintéző

Vám- és jövedéki ügyintéző

Vám- és jövedékigazgatási szervező

Vámellenőr

Vámkezelő

Vámnyilatkozat-felelős

Vámnyilatkozat-szövegező

Vámőr

Vámszakmai előadó (VPOP)

Vámtiszt

Vámügyi asszisztens (VPOP)

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi ügyintéző

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Készlet- és anyagnyilvántartó

Iratkezelő, irattáros

Általános irodai adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző