Vegyes profilú gazdálkodó

VEGYES PROFILÚ GAZDÁLKODÓ

Foglalkozási terület: Mezőgazdaság

6-jegyű FEOR kód: 613000

 

Miből áll a munkája annak, aki a „Vegyes profilú gazdálkodó” foglalkozást választja?

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” növények termesztésével és állatok tenyésztésével foglalkozó vállalkozó, aki mezőgazdasági és üzleti, kereskedelmi tevékenységet egyaránt folytat. Farmgazdasági körülmények között megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a szántóföldi és kertészeti növények (gyümölcs, zöldség, szőlő) termesztésével, a gazdasági állatok tartásával és tenyésztésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. A kereskedelemben történő forgalmazáshoz kapcsolatot létesít a piaci szereplőkkel, nagy- és kiskereskedőkkel vagy magánszemélyekkel.

A „Vegyes profilú gazdálkodó” egyrészt a talaj minőségének, az éghajlati viszonyoknak és a piaci igényeknek megfelelő zöldségfajták telepítésével, termesztésével, betakarításával, másrészt gazdasági állatok (sertés, szarvasmarha, juh stb.) tartásával foglalkozik. A munkájából származó termékeket haszonnal értékesíti. Meghatározza, hogy milyen zöldségnövényeket, ill. állatokat és milyen mennyiségben, milyen költségek mellett kíván termeszteni, ill. tenyészteni. Kialakítja az állattenyésztés vagy növénytermesztés megkezdéséhez szükséges körülményeket. Beszerzi a szükséges szaporítóanyagot, az oltványokat, a (mű)trágyát és a permetező anyagokat, az állatok takarmányát, tápokat, valamint az eszközöket és munkagépeket. Növényeket, állatokat szaporít, termeszt, ill. tenyészt. Gondoskodik a növényvédelemről, az öntözésről. Gondozza, eteti, itatja, tisztán tartja az állatokat. A munkája eredményeképpen megtermelt növényeket és zöldségeket, termékeket betakarítja, tárolja és értékesíti. Növényi (pl. lekvár, szörp) és állati (vaj, túró, sajt, kolbász stb.) termékeket állít elő. Felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, és átadja neki a megrendelt mennyiségű és minőségű termést vagy állatot, állati eredetű terméket. Amennyiben közvetlenül értékesít, úgy saját üzletében vagy piacon adja el az áruit. Kezeli, beállítja és karbantartja a gazdasági épületeket, munkagépeket, berendezéseket, szerszámokat és tárolóedényeket. Gazdálkodói tevékenységet folytat. Nyilvántartja a bevételeket és kiadásokat. A gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabályi) gyűjt.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Vegyes profilú gazdálkodó”?

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” munkája során elsősorban mezőgazdasági eszközöket, gépeket és berendezéseket, illetve a megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló kommunikációs és irodatechnikai berendezéseket használ:

 

Növénytermesztéshez használt eszközök:

 • földforgatási eszközök (pl. ásó, kapa);
 • földegyengető eszközök (pl. gereblye);
 • ültetéshez használatos eszközök (pl. ültetőfa);
 • termesztési kéziszerszámok és gépek, pl. metszőolló, szedőállvány, szárító, tisztító;
 • termesztési, nevelési kéziszerszámok és gépek, pl. öntözőberendezés;
 • növényvédő és talajjavító eszközök és berendezések: permetezőgép, rotációs kapa, trágyaszóró gép stb.;
 • fűkasza, fűnyíró gép;
 • kerttakarítás eszközei (pl. lombseprű, cirokseprő);
 • meteorológiai műszerek, pl. hő- és páramérő.

 

Állattartáshoz alkalmazott gépek, berendezések:

 • takarmánykiosztó berendezés;
 • fejőberendezés;
 • automatikus etetők, vákuumos önitatók;
 • tejhűtő, tároló berendezés;
 • fűtő, szellőztető, páratartalom-szabályozó berendezések;
 • mosó- és fertőtlenítő berendezések;
 • hagyományos eszközei pl. a takarmányhordó villa vagy a trágyakihordó lapát, talicska;
 • tárolóeszközök, ketrecek, keltető odúk és lámpák, mikrocsip-elhelyező és -leolvasó készülék, jelölőgyűrűk, nyírógép, hűtő- és fűtőgépek stb.;
 • Irodatechnikai eszközök: számítógép internetkapcsolattal, nyomtató, telefon, fax.

 

A nagyüzemekben a talajművelés, az anyagmozgatás és a szállítás, illetve a termény-betakarítás is korszerű gépekkel, szállítóeszközökkel és berendezésekkel folyik, például kombájnnal, traktorral és targoncával.

Anyagok terén folyamatosan dolgozik zöldségpalántákkal, magokkal, növényi szaporító anyagokkal, takarmánnyal, (mű)trágyával és más tápanyagokkal, valamint vegyi anyagokkal.

 

Milyen munkakörnyezetben fog dolgozni, aki „Vegyes profilú gazdálkodó” lesz?

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” munkáját részben épületen belül, részben a szabadban végzi, a tenyésztett állat, illetve termesztett növény fajtájától függően. Megfordulhat tenyésztő-, gondozótelepeken, farmokon, szántóföldön, üvegházban stb. A tervezési feladatok ellátásakor, illetve a megrendelések nyilvántartása során irodában végzi el a feladatait.

A „Vegyes profilú gazdálkodó” munkáját az idényjellegű munkavégzés és a változó munkaidő-beosztás jellemzi. Munkaideje folyamatos, hiszen az állatokat, növényeket hétvégén és ünnepnapokon is el kell látni, sőt, egy-egy különleges figyelmet igénylő, vagy rendkívüli esemény (például állatoknál ellés, betegség) bármikor bekövetkezhet. Kora tavasztól késő őszig intenzíven, akár napi 10 órát is dolgozhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Vegyes profilú gazdálkodó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Vegyes profilú gazdálkodóként” dolgozzon, a „Mezőgazdaság” szakmacsoporton belül a „Gazda” (OKJ 34 621 01) vagy a „Kertész” (OKJ 34 622 02) szakképesítés és a „Állatgondozó” (OKJ 31 621 01) részszakképesítés megszerzése is megfelelő lehet. A képzés történhet iskolarendszerű nappali, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. A nappali képzés szakközépiskolában folyik, a képzési idő 3 év. A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolarendszerű nappali oktatásban történő részvételre szakiskolákban vagy készségfejlesztő iskolában is sor kerülhet. A szakiskolai képzés esetén, egy előkészítő évfolyamot követően, 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. (A készségfejlesztő iskola az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.) A készségfejlesztő iskolában a képzési idő 4 év.

 

A képzés részben elméleti jellegű (40%), részben gyakorlati (60%).

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Részszakképesítések:

 

Mezőgazdasági munkás (OKJ 21 621 02) (240 – 360 óra)

Állatgondozó (OKJ 31 621 01) (400 – 600 óra)

Aranykalászos gazda (OKJ 31 621 02) (480 – 720 óra)

Kerti munkás (OKJ 21 622 01)

 

Szakképesítés-ráépülések:

Biogazdálkodó (OKJ 35 621 02)

Gyógy- és fűszernövény-termesztő (OKJ 35 622 01)

Zöldség- és gyümölcstermesztő (OKJ 35 622 02)

 

A szakmához hallássérültek és tanulásban akadályozott személyek esetében a „Kerti munkás”, „Mezőgazdasági munkás”, „Aranykalászos gazda” és „Állatgondozó” speciális adaptált részszakképesítés, valamint a „Gazda” szakképesítés kapcsolható.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

Alapfokú iskolai végzettség (az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése szükséges).

További feltétel a betöltött 15. életév.

 

Továbblépési lehetőségek: a „Mezőgazdasági technikus” (OKJ 54 621 02), vagy az „Állattenyésztő és állategészségügyi technikus” (OKJ 54 621 01) vagy a „Kertészeti szaktechnikus” (OKJ 55 622 01) szakképesítés megszerzése, felsőfokú továbbtanulás a „Mezőgazdasági mérnöki” vagy a „Kertészmérnök”, vagy a „Vidékfejlesztési agrármérnöki” alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája (Budapest)

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)

Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola (Szirák)

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Nagykőrös)

Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Halásztelek)

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Tata)

FM KASZK – Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Budapest)

MÁTRIX Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

FOCUS Oktatóközpont (Budapest)

Tüske Oktatási és Képző Központ (Budapest, Dunakeszi)

West Horizont Oktató és Vizsgaközpont (Budapest, Esztergom)

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Vegyes profilú gazdálkodó” foglalkozást választom?

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” többnyire közepesen nehéz fizikai munkát végez. Jellemző a görnyedés, a hajolás és guggolás, a folyamatos mozgás. Az anyagok és eszközök szállítása, kezelése is jó fizikai állapotot követel meg. Stresszt okozhat az, hogy a terméseredmény és a termés minősége, valamint az értékesítésből származó bevétele nagyban függ az időjárás viszontagságaitól. Az állatállományt fertőző betegségek tizedelhetik meg.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar, ujjak – a sok állás, illetve kézi munka miatt), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó egyensúlyérzék, a növények, ill. az állatok közötti mozgás miatt, vagy, hogy az esetleges fertőzéseket hamar észrevegye;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen és az arcon (a fokozott fizikai igénybevétel és a felhasznált anyagok tisztasága miatt).

 

Környezeti ártalmak

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” munkája során jellemzően a szabadban dolgozik, különböző vegyi anyagokkal, gépekkel, eszközökkel. Ennek értelmében a lehetséges veszélyek a következők lehetnek:

 • szélsőséges időjárási helyzetek, erős nyári napsütés, a száraz meleg vagy ellenkezőleg, a nedves, nyirkos levegő hatásai, aminek következtében a munkavégzés többnyire piszkos, saras;
 • balesetveszély források lehetnek:
  • az egyenetlen talajon előfordulhat esés, kéz- és lábsérülés, illetve gépekkel való felborulás;
  • a talajmegmunkáló gépek, illetve más eszközök, pl. metszőolló, fűkasza nem megfelelő használatából adódó kéz-, láb- és szemsérülések;
  • az állatok esetleges harapása, rúgása;
  • az eszközök, gépek, berendezések nem megfelelő használata;
 • egészségre ártalmas tényezők a környezetben lévő szennyezett anyagok, pl. trágya, használt takarmány stb., amelyek magukba szívják a port, fertőzéseket, illetve allergiás megbetegedéseket okozhatnak.

 

A növényvédő szereket és a talaj javítását szolgáló vegyi anyagokat az előírások szigorú betartása mellett kell használnia.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, speciális eszközök beszerzésével hallás- és értelmi sérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. A munkakör átszervezésével, személyre szabott, sérülésspecifikus módosításával, írásalapú kommunikációs csatornák használatával, egyéni elbírálás szerint, bizonyos részfeladatokat hallássérültek is végezhetnek.

Értelmi sérültek esetén egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, a többszöri ismétlés, begyakorlás, a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Vegyes profilú gazdálkodó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Vegyes profilú gazdálkodó” szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kézügyesség az oltáshoz, a dugványozáshoz, ültetéshez, a metszőolló használatához, az elletésnél, kézi fejésnél, tojás begyűjtésnél stb.;
 • Fizikai erőnlét az egész napos álláshoz, járkáláshoz, a cipeléshez;
 • Kitartás, mivel munkája nem csupán saját teljesítményétől függ, hanem például az időjárástól is, nem szabad hamar feladnia a munkáját, mely gyakran monotonná is válhat;
 • Térbeli gondolkodás, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló területet a lehető leghatékonyabban tudja beültetni;
 • Önállóság, azaz képes legyen a kapott feladatokat egyedül elvégezni, dönteni, saját vállalkozás esetén pedig tervezni is;
 • Vállalkozói kompetencia, hiszen a saját vállalkozást akkor tudja fenntartani, ha nyereségesen üzemelteti azt.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Irányító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szívesen dolgozik gépekkel, eszközökkel, anyagokkal. Szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van. Olyan helyzetekben érzi jól magát, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatja a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresi azokat a helyzeteket, ahol folyamatosan új kihívásokkal szembesülhet. Gyorsan átlátja a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandó a megoldás érdekében cselekedni.

 

Munkamód: Tárgyias – Aprólékos – Gyakorlatias – Kültéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Vegyes profilú gazdálkodó” a munkavégzés során többféle eszközt (pl. ásó, kapa, gereblye, ültetőfa stb.) használ, velük ügyesen bánik. A feladatait pontosan, sorrendben végzi, kültéri helyszíneken. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Vegyes profilú gazdálkodó” leszek?

 

A „Vegyes profilú gazdálkodó” saját vállalkozását vezeti.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Vegyes profilú gazdálkodóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Vegyes profilú gazdálkodó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat. A keresetet befolyásolja továbbá teherbírása, termékeinek népszerűsége és az alkalmazott árrés, valamint a vállalkozásában dolgozó beosztottak száma.

A „Vegyes profilú gazdálkodó” fizetése jelentősen elmarad az országos átlagbértől. A kezdő fizetés általában a minimálbér.

Az átlagkereset havi bruttó 210.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Vegyes profilú gazdálkodó” foglalkozást választom?

 

Munkakörök:

 

Állat- és növénytermesztő

Aranykalászos gazda

Biogazda

Ezüstkalászos gazda

Ökogazda

Önálló gazda

Őstermelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Mezőgazdasági technikus

Szántóföldinövény-termesztő

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Bionövény-termesztő

Zöldségtermesztő

Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

Gyógynövénytermesztő

Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

Baromfitartó és -tenyésztő

Méhész

Kisállattartó és -tenyésztő

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője