Vendéglős

FEOR kód
513100

Foglalkozási terület
Vendéglátás és turisztika

Átlagkereset
bruttó 280 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Vendéglős” foglalkozást választom?

A „Vendéglős” fő feladata a vendéglátóhely gazdaságos üzemeltetése. Megszervezi az alapanyagok beszerzését és helyes raktározását, az ételek elkészítését, felszolgálását, illetve a pénzügyek kezelését (beszerzési ártól az ételek áráig bezárólag). Ahhoz, hogy visszatérő vendégei legyenek, elengedhetetlen, hogy ápolja az üzleti és a vendégkapcsolatokat. Ennek a sokrétű tevékenységnek az alábbi fő feladatai vannak:

 • Megtervezi és kialakítja a vendéglátóhely arculatát. Ennek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a vendégek jól érezzék ott magukat, kedvelt legyen.
 • Megtervezi és összeállítja az étlapot és az itallapot, árakat és díjakat állapít meg. Feladja az árurendeléseket, kezeli az árukészletet, az ételeket és italokat beárazza.
 • Munkatársait irányítja. Megszervezi a munkabeosztást, gondoskodik a szükséges alkalmazotti létszám felvételéről. A mindennapi munka során utasításokat ad és ellenőrzi a személyzet munkáját.
 • Elvégzi vagy felügyeli a működéssel kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokat. Kimutatásokat vezet a bevételekről és kiadásokról, kapcsolatot tart a beszállítókkal.
 • Szükség szerint részt vesz a vendégek kiszolgálásában. Személyes jelenlétével, a vendégek igényeinek felmérésével is elősegíti a vendégkör megtartását, további bővítését.
 • Ellenőrzi az egészségügyi, higiéniai, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartását. Figyelemmel kíséri a beérkező áruk szavatosságát és minőségét, betartatja alkalmazottaival a különféle szervek előírásait.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Vendéglős”?

A vendéglős az üzlet működtetéséhez irodai, irodatechnikai berendezéseket (pl. számítógép internettel és vendéglátó ipari programokkal, nyomtató, telefon, fax) használ. Működteti a pénztárgépet és bankkártya-terminált. Bizonylatokat állít ki, formanyomtatványokat tölt ki. Biztonsági berendezéseket felügyel. Tájékoztatókat (pl. étlap) és reklámanyagokat készít vagy készíttet.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Vendéglős” leszek?

A vendéglős többnyire épületen belül, a vendéglátóhely valamelyik helyiségében (irodában, konyhában, raktárban, vendégtérben) végzi a munkáját. Amennyiben van a vendéglátóhelynek terasza vagy kerthelyisége, akkor a szabadban is dolgozhat. Esetenként szabadtéri rendezvényeket szervezhet, ami lehet céges rendezvény, kerti parti, esküvő. Munkája a beszerzésekhez kapcsolódóan (megbeszélések, kapcsolattartás, vásárlás) utazással járhat.

A vendéglős a vendéglátóhely jellegétől függően dolgozhat szokásos munkaidőben, de a napszakokat is átölelő nyitvatartás miatt, inkább a több műszakra is nyúló munkarend a jellemző. Gyakori a hétvégi és az ünnepnapi munka. Az üdülőhelyeken a foglalkoztatás idényjellegű.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Vendéglős” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki vendéglősként dolgozzon, a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoporton belül a Vendéglátásszervező (OKJ 54 811 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumok vendéglátó-ipari ágazatán folyik, ahol az érettségivel egyidejűleg, pincér, vagy szakács, vagy cukrász szakképesítés szerezhető. 4 év tanulást követően, a sikeres érettségi vizsga után, 1 év tanulással szerezhető meg a Vendéglátásszervező szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben bármilyen érettségivel választható ez a szakképzés. A képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A Vendéglátás-szervező szakképesítés megszerzésének előfeltétele az érettségi.

Továbblépési lehetőség a Vendéglátó-üzletvezető (OKJ 35 811 02) kapcsolódó szakképesítés-ráépülés képzésben való részvétel, (amelyet felnőttképzés keretében azok végezhetnek el, akik cukrász, pincér, szakács vagy fogadós szakképesítéssel rendelkeznek) vagy felsőfokú továbbtanulás a turizmus-vendéglátás (Tourism and Catering) alapszakon.

Melyik iskolában szerezhetem meg a „Vendéglátás-szervező” szakképesítést?

Számos képzőhely ajánlatában szerepel a Vendéglátás-szervező szakma, amelyek közül a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik „Vendéglátás-szervező” képzés:

Váci Szakképzési Centrum

 • Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Szentendre)
 • Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és a Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Vác)

Ceglédi Szakképzési Centrum

 • Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Monor)
 • Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Érdi Szakképzési Centrum

 • Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Dabas)
 • Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája (Érd)

Tatabányai Szakképzési Centrum

 • Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Tatabánya)
 • Tatabányai SZC Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum

 • Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)
 • Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Dobos József Szakképző Iskolája (Budapest)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Giorgio Perlasca Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája (Budapest)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola (Esztergom)
 • Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Zsámbék)
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Vendéglős” foglalkozást választom?

A vendéglős munka részben irodában, részben a vendéglátó egység egyéb munkafolyamatainak helyiségeiben (konyha, vendégtér, raktár) zajlik, így állandó mozgással jár. A szakképzése alatt a vendéglős maga is végez konyhai munkát vagy felszolgálást, így a szakács, cukrász és felszolgáló foglalkozásoknál előírt egészségi tényezők lehetnek kizáró vagy korlátozó egészségi okok.

 Elvárás a vendéglőssel szemben:

 • ép látás, szaglás, ízlelés;
 • ép hallás és jó beszélőképesség a kommunikáció miatt;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ujjak, kezek, karok és a gerinc terhelhetősége;
 • könnyű fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas légzőszervi, szív- és érrendszeri, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, endokrinológiai és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelmet és együttműködést igényel, eszméletvesztéssel vagy tudatzavarral járó megbetegedések kizáró okot képezhetnek;
 • bőrbetegségek kizáró okot képezhetnek;
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Vendéglős” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A Vendéglős szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Önállóság: a mindennapi döntések meghozatalához;
 • Kommunikációs képesség: a beosztottak megfelelő irányításához, a vendégekkel, beszállítókkal és a hivatali ellenőrökkel szükséges kapcsolattartáshoz;
 • Vállalkozói kompetencia, mellyel képes a vendéglátó egységet nyereségesen üzemeltetni. Ehhez jó piac- és emberismerettel kell rendelkeznie, és alkalmazkodnia kell a változásokhoz.
 • Felelősségtudat
 • Kitartás
 • Együttműködés

 Érdeklődési irányok: Irányító – Megvalósító – Tárgyias

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy a személy szívesen vállalja a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van. Szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal.

Munkamód: Önálló – Irányító – Gyakorlatias

Ez azt jelenti, hogy a vendéglős a munkáját egyedül végzi, s vállalja az ezzel együtt járó felelősséget. Kedveli, ha másoknak utasításokat adhat, feladatokat oszthat szét köztük. Szívesen ellenőrzi munkájukat, jelez vissza és kéri számon a feladatokat. Kézzelfogható dolgokkal szeret foglalkozni.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Vendéglős” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

A vendéglős jellemzően saját vállalkozásában üzemelteti a különféle vendéglátóhelyeket, alkalmazottként ritkán foglalkoztatják. Ez azt jelenti, hogy ennél a foglalkozásnál mindenki saját magának teremti meg a munkalehetőséget, amelyhez a szakképesítésen túl anyagi feltételek, források szükségesek. A vendéglátás iránt növekvő a kereslet.

Mennyi lesz a bérem, ha „Vendéglősként” fogok dolgozni?

A jövedelem a vendéglős szakmai tapasztalatától illetve a vendéglátóhely méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, népszerűségétől függően változhat.

A Vendéglős az országos átlagkeresethez közeli jövedelemre számíthat.

Az átlagos jövedelem bruttó 280.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Vendéglős” foglalkozást választom?

 • Borozó üzletvezetője (1-2 személyes)
 • Büfé-, bisztróvezető
 • Cukrászda-, fagylaltozóvezető (1-2 személyes)
 • Eszpresszó-, kávézóvezető
 • Étkezdés
 • Italboltvezető (1-2 személyes)
 • Kávéház üzletvezetője (1-2 személyes)
 • Kifőzdés
 • Kocsmáros
 • Söntés-, italboltvezető (1-2 személyes)
 • Söröző üzletvezetője (1-2 személyes)
 • Teázó üzletvezetője (1-2 személyes)
 • Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • Konyhafőnök, séf
 • Cukrász
 • Szakács