Villamosberendezés-összeszerelő

VILLAMOSBERENDEZÉS-ÖSSZESZERELŐ

Foglalkozási terület: Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

6-jegyű FEOR kód: 821200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Villamosberendezés-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” villamossági és elektronikai gépeket, géprészleteket állít elő szakaszos vagy folyamatos gyártással. Munkájával kapcsolatosan ellenőriz, karbantart, dokumentál és anyagmozgatást végez. A különböző technológiai állomásokon kiválasztja a termék összeállításához szükséges szerkezeti elemeket, az előírt munkasorrendeknek megfelelően végrehajtja a feladatait. A megrendeléseket, a műszaki leírásokat, ábrákat és rajzokat átnézi, és meghatározza a szükséges anyagokat és szerelési utasításokat. A gyártáshoz szükséges alapanyagokat, gépeket, gépsorokat, eszközöket előkészíti. A műszaki leírásnak és a gyártási folyamatnak megfelelően beállítja, majd üzemelteti az automata vagy félautomata gépsorokat. Felügyeli működésüket, ellenőrzi teljesítményüket, elvégzi a szükséges beavatkozásokat, módosításokat. A részegységeket, elektromos és elektronikai rendszereket összeszereli. Az egységeket behelyezi, beigazítja és beerősíti a készülékekbe, részegységekbe vagy gépházakba. Kéziszerszámokat vagy gépeket, forrasztó- vagy mikrohegesztő berendezéseket alkalmaz. Huzaltekercselő gépeket kezel az elektromos berendezésekben és részegységekben, többek között regiszterekben, transzformátorokban, armatúrahuzalokban, elektromotorokban és generátorokban használt tekercsek készítése céljából. Az elkészült elektromos, mechanikai vagy elektronikai alkatrészeket és készülékeket, a huzalozást és az áramköröket ellenőrzi és teszteli. A nem megfelelően összeszerelt termékeket kiszűri. A gépek egyszerűbb meghibásodása esetén elvégzi a javítást. A nagyobb problémákat jelzi felettesének, aki gondoskodik a berendezések szervízeléséről. A termelési adatokat meghatározott nyomtatványokon nyilvántartja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Villamosberendezés-összeszerelő”?

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • kéziszerszámok, gépek, mint a forrasztó-, mikrohegesztő berendezés;
 • automata, félautomata gépsorok;
 • alapanyagok, alkatrészek: fémhuzalok, áramkörök, villamos berendezések;
 • mérőberendezések, -eszközök;
 • gépek karbantartásához szükséges szerszámok, például csavarhúzó, fogó stb.;
 • steril védőruházat;
 • tisztító-, fertőtlenítőszerek;

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Villamosberendezés-összeszerelő” leszek?

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” munkáját beltéri helyszínen, villamosipari, elektronikai gyártó- és összeszerelő üzemben, gépek között végzi. Egyes elektronikai alkatrészek összeszerelésénél kiemelkedően fontos, hogy a környezet por- és szennyeződésmentes legyen, mert a szerkezetbe jutó legkisebb porszem is meghibásodáshoz vagy működésképtelenséghez vezet. Ilyenek például a számítástechnikai eszközökbe épített chipek és egyéb parányi, mégis fontos alkatrészek. Ezért a fenti termékek összeszerelését szinte laboratóriumi körülmények között, teljesen steril környezetben, különleges védőruha használatával végzik.

A „Villamosberendezés-összeszerelő” munkaidő beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Dolgozhat a 40 órás, szokásos munkaidőben, de jellemző lehet a többműszakos beosztás, ill. ebből adódóan az esti, éjszakai munkavégzés is. Túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Villamosberendezés-összeszerelő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Villamosberendezés-összeszerelőként” dolgozzon, munkahelyi betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet az „Elektrotechnika-elektronika” szakmacsoporton belül az „Elektromos gép- és készülékszerelő” (OKJ 34 522 02) vagy a „Villamos berendezés szerelő és üzemeltető” (OKJ 52 522 04) szakképesítések megszerzése. További lehetőség az „Elektrotechnikai-termék összeállító operátor” tanfolyam elvégzése. Az oktatás történhet iskolarendszerű esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 700-800 óra között változhat a képzési idő.

A szakmához hallássérültek számára “Elektronikai gyártósori műszerész” (OKJ 31 522 01) SNI adaptált részszakképesítés kapcsolható. A képzési idő két év.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: az „Elektromos gép- és készülékszerelő” mestervizsga megszerzése, vagy „Villamosipari technikus” képzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi iskolákban folyik vegyipari ágazati képzés:

 

Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

MÁTRIX Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Villamosberendezés-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” álló, időnként kényszertesthelyzetben dolgozik, jellemzően közepesen nehéz fizikai munkát végez. A szakma gyakorlása – a részegységek, elektromos és elektronikai rendszerek összeszerelése, beigazítása, beszerelése a készülékbe stb. – a mozgásrendszer, a karok, kezek, ujjak fokozott használatát igényli. Fizikai nehézséget okozhat a váltakozó műszakhoz való alkalmazkodás. Pszichés megterhelést jelenthet az üzemzavar elhárítása, az elkészült elektromos, mechanikai vagy elektronikai alkatrészek és az áramkörök ellenőrzése, tesztelése, a hibásan összeszerelt termékek kiszűrése során a fokozott figyelemösszpontosítás. A gép mellett végzett monoton tevékenység fáradtságot okozhat, ami az éberségi szint csökkenésével, a figyelem csökkenésével járhat.

A „Villamosberendezés-összeszerelő” számára a munka jellegéből fakadóan szükséges egészségi tényezők az alábbiak:

 • jó látás, szín- és térlátás: a gyártási, szerelési feladatok, a gépek üzemeltetése és a műszaki rajzok vizsgálata miatt szükséges;
 • jó egyensúlyérzék;
 • jó állóképesség a tartós állómunka miatt;
 • karok, kezek és ujjak jó terhelhetősége: a pontos összeszereléshez szükséges aprólékos mozdulatokhoz, a gépek és berendezések kezeléséhez szükséges a jó tapintás is;
 • kézi anyagmozgatásra, tartós kényszertesttartásra, tartós ülőmunkára nem képes egészségi állapot lehet korlátozó vagy kizáró egészségi tényező;
 • fokozott figyelemre és az éber tudatállapotra való képesség;
 • „egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást igénylő munkát nem végezhet” lehet korlátozó tényező;
 • a fémallergia kizáró tényezőt képez;
 • közepesen nehéz fizikai munkavégzés napi energiaszintjét biztosító egészségi állapot.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek az üzemben használt gépek: a mozgó és forgó gépalkatrészek elsősorban kézsérülést, a gépek karbantartása, takarítása során eltávolított törmelékek (például fémforgács) szemsérülést okozhatnak;
 • az elektronikus berendezések használata során fennáll az áramütés és az égési sérülés veszélye;
 • zajterhelést a gépek, berendezések idéznek elő, halláskárosodott személy zajban nem dolgozhat;
 • allergiás reakciót válthatnak ki a munka során használt fémek;
 • vegyi ártalom fordulhat elő a gépek tisztítása, fertőtlenítése során alkalmazott vegyi anyagok miatt.

 

Hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezen foglalkozás nem zajos munkaköreit. A munkahely infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri szervezéssel (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

A munkakörnyezet ergonómikus kialakításával mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció, a közvetlen munkatér ergonómikus, sérülésspecifikus átrendezése és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Villamosberendezés-összeszerelő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Villamosberendezés-összeszerelő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia a berendezések biztos működtetéséhez, a pontos szereléshez;
 • Kézügyesség, hiszen sokszor aprólékos mozdulatokkal kell egészen kicsi alkatrészeket összeszerelni;
 • Figyelem, mert ehhez a munkához nagyon fontos a részletek alapos figyelemmel kísérése, valamint a pontos, aprólékos munkavégzés;
 • Kitartás, hogy a sokszor egyhangú munka ellenére folyamatos figyelmet tudjon biztosítani az alapos munkavégzés érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Villamosberendezés-összeszerelő” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Villamosberendezés-összeszerelő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Villamosberendezés-összeszerelő” jellemzően villamosipari üzemben, gyárban, alkalmazottként dolgozik.

A „Villamosberendezés-összeszerelő” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Villamosberendezés-összeszerelőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Villamosberendezés-összeszerelő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a villamosipari cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Villamosberendezés-összeszerelő” fizetése az országos átlagbérnél alacsonyabb.

Az átlagkereset havi bruttó 280.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Villamosberendezés-összeszerelő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Elektronikai berendezés összeszerelője

Számítógép alkatrész összeszerelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója

Elektromoshálózat-szerelő, -javító

Mechanikaigép-összeszerelő