Webrendszer- (hálózati) technikus

WEBRENDSZER- (HÁLÓZATI) TECHNIKUS

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 314400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Webrendszer- (hálózati) technikus” foglalkozást választom?

 

A „Webrendszer- (hálózati) technikus” internetes és intranetes weboldalakat, valamint a hozzátartozó szerverháttér hardver- és szoftverkomponenseit üzemelteti, felügyeli, hibáit elhárítja. Legfontosabb feladata a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakítása és működtetése. Karbantartja az internetes és intranetes weblapokat. Biztosítja a kapcsolódó webszerverek hardver- és szoftverkomponenseinek folyamatos üzemét és elérhetőségét. Biztonsági monitoring rendszert dolgoz ki, és elemzi a rendszernaplókat. Használati és üzemeltetési szabályzatokat készít, irányelveket határoz meg, és betartatja azokat. Nyomon követi a hardver- és szoftverkomponensek avulását. Felismeri és számon tartja, hogy mikor szükséges azokat frissíteni. Feladata a hardver- és szoftverfrissítések időben történő végrehajtása, új rendszerkomponensek üzembe helyezése. Folyamatos kapcsolatot tart a felhasználókkal, és segítséget nyújt a felmerülő informatikai problémák megoldásában. Közreműködik a weblapok módosításában, szerkesztésében. Ellenőrzi az informatikai hálózatot. Ahhoz, hogy a hálózat folyamatosan és biztonságosan működjön, illetve hogy az előre látható problémákat elkerüljék, szükséges a hálózat működésének folyamatos nyomon követése, a lehetséges problémaforrások feltárása, illetve a már felmerülő problémák gyors és hatékony megoldása, amelyekért ő a felelős. Adatbázisokat kezel. A számítógépek hardverének, operációs rendszereinek, alkalmazásainak és a szükséges hálózati szoftvereinek telepítését végzi mind a központi rendszerben, mind a felhasználók személyi számítógépén. Webes kiszolgálói rendszert üzemeltet. Kezeli a webes rendszer forráskódját, a hozzá tartozó adatbázist, és elvégzi a webes felületek tartalommal való feltöltését. A számítógépek és perifériák hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit elvégzi.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Webrendszer- (hálózati) technikus”?

 

A webrendszer- (hálózati) technikus elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép (személyi számítógép vagy laptop) internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek, pl. Windows, Linux, Android, iOS;
  • Web fejlesztő eszközök, pl. MS Visual Web Developer;
  • Irodai szoftvercsomag, pl. Microsoft Office, LibreOffice;
 • Hardverek, például: szkenner, digitális fényképezőgép, videó és DVD lejátszó;
 • Kábelek, kábelezéshez szükséges szerszámok, pl. csipesz, csavarhúzó és tesztelők.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Webrendszer- (hálózati) technikus” leszek?

 

A webrendszer- (hálózati) technikus a munkáját beltéri helyszínen, irodában, számítógép mellett, monitor előtt ülve végzi. A munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban is megfordulhat.

A webrendszer- (hálózati) technikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. Ha a munkáltató munkaideje többműszakos, akkor ehhez igazodik a munkarendje. Lehetnek olyan tevékenységek, melyeket csak a munkáltató számítógéphálózatainak leállási idejében lehet elvégezni. Ilyen esetekben akár éjszakai vagy hétvégi munkavégzésre is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Webrendszer- (hálózati) technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki webrendszer- (hálózati) technikusként dolgozzon, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Informatikai rendszerüzemeltető” (OKJ 54 481 06) szakképzés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, általános érettségivel 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

Részszakképesítés:

 

Hálózati operációsrendszer-üzemeltető (OKJ 51 481 04)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Informatikai rendszerüzemeltető” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Mobilalkalmazás fejlesztő (OKJ 55 213 04) ráépülő szakképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

Az Informatikai rendszerüzemeltető szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)

Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Komárom)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Webrendszer- (hálózati) technikus” foglalkozást választom?

 

Jellemzően könnyű fizikai munkavégzéssel társult szellemi tevékenység. A szakember sok időt tölt számítógépes képernyő előtti ülőmunkával az irodában.

 

Az egészségügyi elvárások:

 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • jó beszédértés és jó beszélőképesség – a felhasználókkal és a munkatársakkal történő egyeztetések precizitását segíti elő;
 • ujjak, karok, kezek terhelhetősége;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • könnyű fizikai munkára alkalmas szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelmet és együttműködést kívánó munkára való alkalmasság.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Webrendszer- (hálózati) technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Webrendszer- (hálózati) technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia, mivel az informatika területén, számítógép mellett végzi feladatait;
 • Logikus gondolkodás a tervezés és a hibaelhárítás során;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Tanulási kompetencia, mivel a számítástechnika rohamosan fejlődő iparág, tudását folyamatosan frissítenie kell.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Aprólékos – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a webrendszer- (hálózati) technikus tevékenysége számítógépes hálózatok felügyeletére irányul. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Webrendszer- (hálózati) technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A webrendszer- (hálózati) technikus szakemberek rendkívül jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Az IT-szektor a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, ezért aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Dolgozhat önálló vállalkozóként vagy egy cég alkalmazottjaként.

A webrendszer- (hálózati) technikus iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Webrendszer- (hálózati) technikus”-ként fogok dolgozni?

 

A fizetés a webrendszer- (hálózati) technikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Webrendszer- (hálózati) technikus” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 300.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Webrendszer- (hálózati) technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hálózati informatikus (Webmester)

Internet koordinátor

Internet operátor

Internet specialista

Internetfejlesztő

Intranet specialista

Webmenedzser

Webmester/felügyelő

Weboldal adminisztrátor

Weboldal technikus

Webmester

 

Rokon foglalkozások:

 

Rendszerelemző (informatikai)

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Szoftverfejlesztő

Webfejlesztő

Hálózat- és multimédia-fejlesztő