Piarista Kilátó Központ

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ olyan, sokrétű feladatot ellátó intézmény, melynek fő célkitűzése a sajátos nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása. E tevékenység során kapcsolatot tart fenn a pályaorientáció és munkaerőpiac összes érintett szereplőjével, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt számukra. Célja, hogy a fiatalok komplex életpálya-építése mellett hatékonyan segítse a szülők, pedagógusok, pályatanácsadók és munkáltatók körét is, az általuk jelzett egyedi igényekre alapozva.

A Központ egyben országos szintű módszertani kutató-fejlesztő központ szerepet is betölt. Mint ilyen, szervesen illeszkedik az oktatás, képzés és a munkaerőpiac működő rendszereihez, ugyanakkor átfogó, integráló szemléletét és a támogatásnyújtás naprakész, gyakorlatias, egyénre szabott módját tekintve hiánypótló jelentőségű. Fontos alapelvei közé tartozik a hosszú távú személyes mentorálás, kísérés, a hálózatban valamint team-munkában gondolkodás és a közösségfejlesztés.

Küldetése

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ hazai és nemzetközileg elismert életpálya-tanácsadási feladatok ellátását elősegítő kutatás-fejlesztési szolgáltató intézetként alkotó és közösségi helyszíne az olyan inkluzív szemléletű életpálya-tervezési módszerek, szolgáltatás fejlesztések kidolgozásának, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpát-medence innovatív, befogadó és versenyképes munkaerő-piaca létrejöjjön, az itt élő kiemelt figyelmet igénylő tanulók és fiatalok egyéni életpályája kiteljesedjen.

A Piarista Rend küldetése

A képen a Piarista Rend logója látható.A Piarista Rend alapítója Kalazanci Szent József, aki szegény gyermekek tanításának szentelte életét.

A kalazanciusi gondolkodásnak, piarista szolgálatnak tíz identitáseleme van:

  1. A gyerekek és fiatalok központi szerepe
  2. A szegények melletti elköteleződés
  3. Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
  4. Az evangélium hirdetése
  5. A társadalom megújítása
  6. Megosztott küldetés
  7. A család bevonása
  8. Kísérés
  9. A nevelők felkészítése
  10. Az egyházhoz tartozás érzése

A Kilátó Központhoz fordulóknak nem előírás a vallásos szemlélet vagy a hitgyakorlás. Ugyanakkor a Központ feladatai ellátása során a kalazanciusi szándéknak megfelelően, a piarista hagyományba illeszkedve, annak értékeit és célkitűzéseit folyamatosan szem előtt tartva végzi.

Egyéni és csoportos szolgáltatások

Szolgáltatási tevékenységünk keretén belül kapcsolatokat építünk a pályaorientáció és munkaerőpiac egyes szereplői között. Naprakész információkat nyújtunk mind a szakmákkal, képzésekkel és munkaerőpiaccal, mind pedig az életút-építéssel kapcsolatban. Pálya- és munkadiagnosztikára, a képességek, az érdeklődés és a személyiség felmérésére építünk. Felkészítjük a fiatalokat a tudatos életpálya-építésre, támogatjuk, segítjük őket a képzés- és iskolaválasztással, hivatással, illetve az álláskereséssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos döntéseikben. A személyes életpálya-tanácsadást kísérés, valamint a felmerülő egyéni szükségletekre reagálva alkotóműhelyünk eszközeire kidolgozott fejlesztési folyamat egészítheti ki.

Szakmai-módszertani tevékenységünk során együttműködünk a kapcsolódó célú hazai és nemzetközi szervezetekkel, gyűjtjük és rendszerezzük a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, módszereket, modelleket, módszertanokat adaptálunk, valamint a célcsoportok igényeire alapozva új technológiákat és módszertanokat fejlesztünk. Szakmai hálózatot építünk és működtetünk, tudásmenedzsment feladatokat látunk el. Feladatunk a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó kutatás, információk gyűjtése, elemzése és értékelése, saját kutatási projektek lebonyolítása, és az eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítése. Közreműködünk szakmai tapasztalatcserék, rendezvények, a tudásmegosztást elősegítő konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

A Piarista Kilátó Központ szolgáltatásai a különös személyes figyelmet igénylő fiataloknak szólnak, tíztől harminchárom éves korig. Közöttük kiemelten foglalkozunk a fogyatékos, a nem tanuló és nem dolgozó fiatalokkal. Pályaorientációs tanácsadási folyamataink a szülők, családok, valamint az érintett pedagógusok bevonásával zajlanak.

Központunkban tanácsadó szakemberek segítenek a szakmák és képzések, valamint a munka világában való tájékozódásban. A tanácsadás pálya- és munkadiagnosztikára épül, amely során a képességek és az érdeklődés felmérése jelenti a kiindulópontot a sikeres személyes életpálya-tervezést célzó szolgáltatási folyamatban.

A szolgáltatásokról bővebb információkat vagy a jelentkezési felületeket a Szolgáltatások menü alatt találja meg!

Helyszín

Vácott, a Géza király tér szomszédságában, az „Anzelm kert” cím alatt található a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tulajdonában lévő, egykori rendház. Sokféle funkciót betöltött már, mire végre egy új, nagyszabású terv részesévé válhatott.

A ferences és a piarista rend közötti együttműködés eredményeként, az épület teljes körű felújítását követően, itt kezdte meg működését a Piarista Kilátó Központ.

Az épület akadálymentesített. A kényelmes aulából nyíló több kisebb helyiségben zajlanak a személyes konzultációk és foglalkozások. A nagyobb helyiségek csoport-foglalkozásoknak és egyéb programoknak adnak helyet.

Fotógaléria

(Fotók: Foton Alkotói Kör – Vác)