Intézmény

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ olyan, sokrétű feladatot ellátó intézmény, melynek fő célkitűzése a sajátos nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása. E tevékenység során kapcsolatot tart fenn a pályaorientáció és munkaerőpiac összes érintett szereplőjével, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt számukra. Célja, hogy a fiatalok komplex életpálya-építése mellett hatékonyan segítse a szülők, pedagógusok, pályatanácsadók és munkáltatók körét is, az általuk jelzett egyedi igényekre alapozva.

A Központ egyben országos szintű módszertani kutató-fejlesztő központ szerepet is betölt. Mint ilyen, szervesen illeszkedik az oktatás, képzés és a munkaerőpiac működő rendszereihez, ugyanakkor átfogó, integráló szemléletét és a támogatásnyújtás naprakész, gyakorlatias, egyénre szabott módját tekintve hiánypótló jelentőségű. Fontos alapelvei közé tartozik a hosszú távú személyes mentorálás, kísérés, a hálózatban valamint team-munkában gondolkodás és a közösségfejlesztés.

Küldetése

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ hazai és nemzetközileg elismert életpálya-tanácsadási feladatok ellátását elősegítő kutatás-fejlesztési szolgáltató intézetként alkotó és közösségi helyszíne az olyan inkluzív szemléletű életpálya-tervezési módszerek, szolgáltatás fejlesztések kidolgozásának, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kárpát-medence innovatív, befogadó és versenyképes munkaerő-piaca létrejöjjön, az itt élő kiemelt figyelmet igénylő tanulók és fiatalok egyéni életpályája kiteljesedjen.

A Piarista Rend küldetése

A képen a Piarista Rend logója látható.A Piarista Rend alapítója Kalazanci Szent József, aki szegény gyermekek tanításának szentelte életét.

A kalazanciusi gondolkodásnak, piarista szolgálatnak tíz identitáseleme van:

  1. A gyerekek és fiatalok központi szerepe
  2. A szegények melletti elköteleződés
  3. Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
  4. Az evangélium hirdetése
  5. A társadalom megújítása
  6. Megosztott küldetés
  7. A család bevonása
  8. Kísérés
  9. A nevelők felkészítése
  10. Az egyházhoz tartozás érzése

A Kilátó Központhoz fordulóknak nem előírás a vallásos szemlélet vagy a hitgyakorlás. Ugyanakkor a Központ feladatai ellátása során a kalazanciusi szándéknak megfelelően, a piarista hagyományba illeszkedve, annak értékeit és célkitűzéseit folyamatosan szem előtt tartva végzi.

Helyszín

Vácott, a Géza király tér szomszédságában, az „Anzelm kert” cím alatt található a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tulajdonában lévő, egykori rendház. Sokféle funkciót betöltött már, mire végre egy új, nagyszabású terv részesévé válhatott.

A ferences és a piarista rend közötti együttműködés eredményeként, az épület teljes körű felújítását követően, itt kezdi meg működését a Kilátó Központ.

Az épület akadálymentesített. A kényelmes aulából nyíló több kisebb helyiségben zajlanak majd a személyes konzultációk és foglalkozások. A nagyobb helyiségek csoport-foglalkozásoknak és egyéb programoknak adnak helyet.

Kapcsolat: kilato@piarista.hu