A KILÁTÓ Központban a hozzánk forduló személyek adatait bizalmasan kezeljük, és a hatályos adatvédelmi jogszabályok ( 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.), Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) stb.) előírásainak megfelelően használjuk fel.

Részletes Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi linken letölthető: