A Piarista Kilátó Központban a hozzánk forduló személyek adatait bizalmasan kezeljük, és a hatályos adatvédelmi jogszabályok ( 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.), Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) stb.) előírásainak megfelelően használjuk fel.

Észrevételeit, kérdéseit az adatkezeles@kilato.piarista.hu e-mail címre küldheti meg.