Térítésmentes egyéni tanácsadás és fejlesztés pályaválasztási és munkaerőpiaci kérdésekben

Az életpálya-tanácsadás során központunkban tanácsadó szakemberek segítenek a szakmák és képzések, valamint a munka világában való tájékozódásban. A tanácsadás egy összetett folyamat, amelyet az egyéni igényekre alapozva szakembereink a jelentkezőkkel, illetve családjukkal közösen alakítanak ki. A tanácsadás pálya- és munkadiagnosztikára épül, amely során a képességek és az érdeklődés felmérése jelenti a kiindulópontot a sikeres egyéni életpálya-tervezést, életútépítést célzó szolgáltatási folyamatban.

Kiknek szól és milyen kérdésekben segít a szolgáltatás?

A legalább hatodik osztályt elvégzett 13-33 éves sajátos nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), megváltozott munkaképességű, és foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő (NEET) fiataloknak.

A szolgáltatás segít az iskolakereséssel, vagy iskola-, szakváltással kapcsolatos, valamint a szakmaválasztással, illetve a munkakereséssel kapcsolatos kérdésekben. (A Dunakanyar Régió tekintetében.)

Kiket tudunk fogadni?

A tanácsadásra olyan önálló életvitelre képes fiatalt tudunk fogadni, aki vállalja, hogy:

 • részt vesz a megfelelő szolgáltatás kiválasztásához szükséges állapotfelmérésen,
 • 2-3 heti rendszerességgel részt vesz a személyesen vagy online megvalósuló tanácsadásban, mérési folyamatban,
 • utazása önállóan vagy kísérővel megoldott (személyes jelenlétet kívánó alkalom tekintetében),
 • pályatanácsadásra és munkakeresésre felkészült állapotban jelenik meg.

A tanácsadási folyamat egyes részeiben mindenképpen szükséges a személyes jelenlét! (szerződéskötés, diagnosztika stb.)

Eredményes szolgáltatást érvényes Pedagógiai Szakvélemény vagy KOMPLEX minősítés birtokában tudunk végezni!

  ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


  A kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartalmáról, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb felvilágosítást az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. Adatkezelési tájékoztató elolvasása!


  A nyilatkozat aláírásával tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a megkeresési adatfelvételtől számított fél évig a felvett személyes adatokat a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (2600 Vác, Géza király tér 10.) (röviden: Piarista Kilátó Központ) kezelje az érdeklődőkre és kliensekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) szerint. Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatok módosítása és törlése az adatkezeles@kilato.piarista.hu email címre küldött kéréssel. Továbbá tudomással bírok arról is, hogy ugyanilyen módon felvilágosítás kérhető, illetve korlátozási vagy tiltakozási jogosultság illet meg az adatkezeléssel kapcsolatban.


  Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött személy vagyok, aki rendelkezik a nyilatkozat megtételéhez szükséges belátási képességgel.
   ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


   A kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartalmáról, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb felvilágosítást az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz. Adatkezelési tájékoztató elolvasása!


   A nyilatkozat aláírásával tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy a megkeresési adatfelvételtől számított fél évig a felvett személyes adatokat a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (2600 Vác, Géza király tér 10.) (röviden: Piarista Kilátó Központ) kezelje az érdeklődőkre és kliensekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) szerint. Az Adatkezelési tájékoztatót megismertem és megértettem. Tudomással bírok arról, hogy az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, továbbá kérhető az adatok módosítása és törlése az adatkezeles@kilato.piarista.hu email címre küldött kéréssel. Továbbá tudomással bírok arról is, hogy ugyanilyen módon felvilágosítás kérhető, illetve korlátozási vagy tiltakozási jogosultság illet meg az adatkezeléssel kapcsolatban.


   Az Érintettre vonatkozó adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására jogosult személy (szülő, gyám, gondnok) vagyok. Az Érintettre vonatkozó adatkezeléshez hozzájárulok.