• Új kutatások a neveléstudományokban 2021
  A 2021. évi  A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira témakörben megvalósult Országos Neveléstudományi Konferencia tanulmánykötetében megjelent Kibontakozást és tanulást segítő szolgáltatások sajátos nevelési igényű fiataloknak a gödi orientációs évben című szimpózium.
  Szerzők: Glied Helga, Nagy Zita Éva, Lázár László
  Tanulmánykötet elolvasása 

 • Hivatásgondozási és életpálya-építési fogalmaink szótára
  HIVATÁS, ÉLETPÁLYA, KÍSÉRÉS – különleges szótár segíti a hivatásgondozási és életpályaépítési fogalmak közös megértését
  Készítette: A Piarista Rend Magyar Tartományának Hivatáskultúra Bizottsága
  Szótár letöltése


 • Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai
  A Piarista Kilátó Központ önálló szimpóziummal vett részt a 2020. november 5–7-én online megrendezett, Család a nevelés és az oktatás fókuszában című XX. Országos Neveléstudományi Konferencián.
  Szimpózium témája: Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai
  Elnök: Dr. Csíkos Csaba, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar,
  Opponens: Dr. Pongrácz Attila, Széchenyi István Egyetem
  Előadásaink absztrakjainak elolvasása
  A konferencia teljes absztraktkötetének elolvasása

 • Közvélemény-kutatás az SNI célcsoportok életpálya-tanácsadási szolgáltatásainak ismertségéről és igényfelmérés a fejlesztendő szolgáltatásokról
  Készítette: Tárki Zrt.
  Összefoglaló tanulmány letöltése

 • A négy valóság
  Összefoglaló tanulmány az innovatív hálózati modell működéséről, a célcsoport támogatásához szükséges forrásallokáció metodikájáról
  Tanulmány letöltése