Factors of school choice in parents’ views: Why do parents choose the Piarist schools in Hungary?

International Journal of Christianity & Education – 2024

Szerzők: Dr. Csíkos Csaba, Dr. Nagy Zita Éva, Dr. Török Réka, Dr. Guba András Sch.P., Katona Miklós, Lázár László


Munkadiagnosztikai műszeres vizsgálatok a pályaválasztásban és a foglalkozási rehabilitációban

Biztonságtudományi Szemle – 2023

Szerzők: Nagy Sarolta, Jókai Erika


Rugalmas tanulási utakon: tanulási és életpálya-tervezési kompetenciák mérése a Gödi Szakképzési Centrum orientációs évfolyamán

Iskolakultúra – 2022

Szerzők: Dr. Csíkos Csaba, Dr. Török Réka


Jógyakorlatok gyűjteménye

Orient Activity Projekt

Szerzők: Piarista Kilátó Központ munkatársai, Tandem n.o., Gyulafehérvári Caritas


Zöldellő életfának gyönyörű-szép ága

Orientációs évfolyam a magyar szakképzésben – Összefoglaló kiadvány

Szerzők: Czető Krisztina, Galsa László, Győrik Edit, Lázár László, Lénárd Sándor, Szivák Judit


Az életpálya-modul oktatásának módszertani megfontolásai a szakképzést előkészítő évfolyamon

Összefoglaló kiadvány

Szerzők: Buzgó Éva, Dervalics Dóra, Glied Helga, Katona Miklós, Nagy Zita Éva, Törkenczy Tibor


Új kutatások a neveléstudományokban 2021

A 2021. évi  A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira témakörben megvalósult Országos Neveléstudományi Konferencia tanulmánykötetében megjelent Kibontakozást és tanulást segítő szolgáltatások sajátos nevelési igényű fiataloknak a gödi orientációs évben című szimpózium.
Szerzők: Glied Helga, Nagy Zita Éva, Lázár László


Hivatásgondozási és életpálya-építési fogalmaink szótára

HIVATÁS, ÉLETPÁLYA, KÍSÉRÉS – különleges szótár segíti a hivatásgondozási és életpálya-építési fogalmak közös megértését.
Készítette: A Piarista Rend Magyar Tartományának Hivatáskultúra Bizottsága


Az egyenlő esélyű hozzáférés irányelvei és gyakorlatai a Piarista Kilátó Központban

Című előadással vettünk részt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar „Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés” elnevezésű szakmai konferencián.


Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai

A Piarista Kilátó Központ önálló szimpóziummal vett részt a 2020. november 5–7-én online megrendezett, Család a nevelés és az oktatás fókuszában című XX. Országos Neveléstudományi Konferencián.
Szimpózium témája: Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai
Elnök: Dr. Csíkos Csaba


The Founding of a Service Centre: The Most Significant Results of the Content and Methodological Developments Conducted by the Kilátó Piarist Career Guidance and Labour Market Development Centre

Szerző: Dr. Török Réka


A négy valóság

Összefoglaló tanulmány az innovatív hálózati modell működéséről, a célcsoport támogatásához szükséges forrásallokáció metodikájáról.

Szerző: Móré Zsuzsa


A sajátos nevelési igényű fiatalok pályaorientációs felmérésére szolgáló mérőeszközök fejlesztésének eredményei

Kutatási összefoglaló

Szerző: Dr. Török Réka


A sajátos nevelési igényű fiatalok pályaorientációs szolgáltatásainak hatásvizsgálata

Kutatási összefoglaló

Szerző: Dr. Török Réka


Közvélemény-kutatás az SNI célcsoportok életpálya-tanácsadási szolgáltatásainak ismertségéről és igényfelmérés a fejlesztendő szolgáltatásokról

Készítette: Tárki Zrt.