Fókuszban a hivatás

A képen egy nagy körben a lelkigyakorlaton résztvevő fiatalok láthatóak.

Kétnapos, központunkban megvalósult hivatástisztázó lelkigyakorlaton vettek részt a váci Piarista Gimnázium végzős tanulói.

A fiatalok nem csak ezen program keretében kapcsolódtak a Kilátóhoz: a 2020/2021-es tanév őszi félévében heti rendszerességgel életpálya-tervezés foglalkozásainkon tanácsadó kollégáinkkal együtt gondolkodtak jövőjükön, lehetőségeiken.

A nyelvi előkészítős évfolyam harminckét fiatallal, a 12. évfolyam három párhuzamos osztálya pedig 78 tanulóval vett részt a közös munkában. A foglalkozások fókuszában az életpálya-tervezési kompetenciák álltak, amelyek fejlesztése egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül valósult meg.