Évet zártunk a váci Piarista Gimnáziumban

Közös értékelő alkalommal zártuk a tanévet a váci Piarista Gimnázium és Kollégium nevelőivel. A 2021/22-es tanév során kollégáink a nyelvi előkészítő évfolyam 32 diákjával dolgoztak együtt a Piarista Kilátó Központ szakemberei által kidolgozott életpálya-tervezési programban.

Az órarendbe ágyazott, összesen 72 tanóra keretében tanácsadóink és a gimnázium pedagógusai változatos munkaformákban és módszerekkel foglalkoztak a fiatalokkal. Az első félévben az iskolában, majd februártól a  Kilátó épületében megvalósult foglalkozások olyan témákat dolgoztak fel, amelyek elősegíthették a diákok együttműködési, problémamegoldó, tanulás, valamint tervezési, döntési és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztését.

A fiatalok kétszer 16 fős csoportban dolgozva tekintettek rá döntési szokásaikra, saját, közösségben betöltött szerepükre, motivációjukra és térképezték fel álmaikat, terveiket, valamint lehetőségeiket. Az egyes témaköröket összefoglaló modulzárók során osztály szinten, közösen dolgozták fel egyéni haladásukat, eredményeiket.

Köszönjük a közös munkát és tartalmas nyarat kívánunk!