Tanévet zártunk a gödi Piarista Szakképzőben

Az orientációs évfolyam 33 diákjának komplex életpálya-kompetencia fejlesztését támogatták szakembereink a Piarista Szakképző Iskola és Kollégiumban.  A gödi intézmény munkatársaival közösen, kéthetente megvalósított foglalkozások a fiatalok képességeinek fejlődése mellett segítették tudatos és sikeres szakmaválasztásukat, karriertervezésüket is.

A 2021/22-es tanév életpálya moduljának fókuszába olyan egyéni kompetenciák fejlesztése került, amelyek nemcsak a diákok sikeres szakma- és pályaválasztását támogatták, hanem megalapozták jövőbeni munkaerőpiaci érvényesülésüket is. A Piarista Kilátó Központ munkatársai és a gödi intézmény nevelői olyan tartalmi elemekkel töltötték meg az egész tanéven átívelő modult, amelyek elősegítették a fiatalok kommunikációs, tanulási, együttműködési, tervezési-döntési, valamint problémamegoldási és munkaerőpiaci kompetenciáinak fejlődését. A kéthetente 180 percben megvalósult foglalkozások keretében olyan témákat dolgoztunk fel, mint az önismeret, közösségi szerepvállalás, értékek és érdeklődési körök, illetve célok és döntési stratégiák, továbbá pálya-, és munkaerőpiaci ismeretek. Mindezek mellett a fiatalok májusban részt vettek a Kilátó ’munkaerőpiaci időutazás’ programján, amelynek keretében elképzelték, majd kiscsoportos alkotás keretében megvalósították jövőbeli munkahelyüket.

A diákok az életpálya modul záró, értékelő alkalma keretében visszajelzéseikben kiemelték: az egyik legfontosabb, amit a foglalkozásoknak köszönhetően megtanultak, hogy hogyan lehet jól dolgozni csapatban és hogy ők maguk milyen szerepben működnek jól a közös munka során.