Hazánkban elsőként a Kilátó Központ működhet életpálya-tanácsadási kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetként

Prof. Dr. Palkovics László miniszter döntése alapján – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 85. § (1) bekezdésnek megfelelően – a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ életpálya-tanácsadási feladatok ellátásának elősegítését végző kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetként működhet a jövőben, hazánkban elsőként.

A miniszteri döntés alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai együttműködési megállapodást kötött a Piarista Rend Magyar Tartományával és a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központtal (Kilátó Központ) a program hosszú távú szakmai támogatásának érdekében.

A megállapodás általános célja a Vácon megvalósuló Kilátó Központ tevékenységeinek biztosítása, amelyek elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, speciális életvitellel rendelkező fiatalok segítésére irányulnak életpályájuk megtervezésében, munkaerőpiaci beilleszkedésük előmozdításában. Ehhez a Kilátó Központ különböző munkadiagnosztikai, pályaorientációs, munkaerőpiaci és mentor szolgáltatásokat kínál, és egyben módszertani, mentorképzési központként működik. A módszertani, kutató-fejlesztő munka elősegíti, hogy új, hiánypótló szolgáltatások induljanak el, a széleskörűen biztosított szolgáltatások pedig folyamatos visszacsatolást jelentenek majd a Kilátó Központban folyó szakmai, módszertani feladatok ellátásához.

Az együttműködési megállapodás jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Kilátó Központ hazai és nemzetközileg elismert életpálya-tanácsadási feladatok ellátását elősegítő kutatás-fejlesztési intézetként alkotó és közösségi helyszíne legyen integrált szemléletű életpálya-tervezési módszerek, szolgáltatás fejlesztések kidolgozásának, kutatási programok megvalósításának.