Mentorálás – Hálózat – Együttműködés

Szakmai rendezvény a Kilátó Központ szervezésében

A Kilátó Központ három szervezettel, a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülettel (BULÁKE), a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégiummal, valamint a Napra Forgó Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben, közösen valósítja meg a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2018 című programot. A szakmai rendezvénynek a Piarista Rend Magyar Tartományának Tartományfőnöksége adott otthont 2019. február 7-én.

A konzorciumi partnerek azt a célt tűzték maguk elé, hogy hálózati rendszerbe szerveződve és azt építve, bővítve, a kísérői/mentori tudásukat szintetizálva támogassák a fogyatékos/SNI fiatalokat életpálya-tervezésük és építésük folyamatában, kiemelt figyelmet fordítva az elsődleges vagy másodlagos munkaerő-piaci (re)integrációjukra.

A szakmai nap első részében bemutatásra került a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ életpálya-tanácsadási feladatok ellátásának elősegítését végző kutató és fejlesztő-szolgáltató intézet szolgáltatási modellje, amely kutatás-fejlesztési folyamat részeként került megalkotásra.

A folytatásban az elmúlt időszak sikeres mentorálási tevékenységeit elevenítették fel a résztvevők, hogy a pályázat innovatív eleme a személyes kísérés és a mentori támogatás kiterjesztése az egyes intézményi keretrendszerből a szervezetek közötti, kliensközpontú hálózati rendszer szintjére emelkedjen. A résztvevők a mentorálási folyamatok elemezésével jutattak el oda, hogy meg tudták pontosan fogalmazni, a mentorálási tevékenységükben hol vannak azok a hiányok, amelyeket továbbfejleszteni szeretnének és hol vannak azok a megérlelt eredmények, amit szívesen megosztanak a partnerekkel, ezzel is erősíve a hálózati együttműködést.

A záró gondolatok megosztása során a résztvevők elmondták, hogy tovább erősödött az egymás munkája iránti érdeklődés, tisztelet és figyelem, az egymástól való tanulás igénye, amely egyre több konkrét feladattal, programmal telítődik meg.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével valósul meg.