Inkluzív nevelés a szakképzésben – Új szakmai ajánlás készült

Új, a szakképző intézmények tereinek kialakítása kapcsán fontos támpontokat adó szakmai ajánlás készült a Piarista Kilátó Központ gondozásában az ‘Inkluzív nevelés a szakképzésben program’ keretében.

A program célja, hogy szakmai ajánlásokat tegyen a szakképző intézmények számára, amelyek segítségével az intézmények egyenlő képzési hozzáférést biztosíthatnak a szakképzésbe jelentkező vagy már a szakképzésben tanuló sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóknak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakemberei által összeállított “Ajánlások szakképzési intézmények oktatási – képzési tereinek kialakítására, tanműhelyekben való oktatásra sajátos nevelési igényű tanulók, fogyatékos személyek esetében” című kiadvány az általános szempontokon túl konkrét gyakorlati ajánlásokat is megfogalmaz. A kötet részletes leírásokkal, ábrákkal illusztrálva mutatja be, hogyan lehet az inkluzív szemlélet jegyében megtervezni, berendezni és működtetni a szakképző intézmények oktatási tereit, tanműhelyeit. Ismerteti a különböző, kiemelt személyes figyelmet igénylő, azaz SNI-, és fogyatékosság típusokat, ezek jellemzőit és külön ajánlásokat fogalmaz meg nemcsak a terek kialakítása, de az oktatás, az alkalmazott digitális eszközök, valamint a vizsgahelyzetek akadálymentesítése, de ugyanígy a szakemberek, kortársak felkészítése tekintetében is. A Kilátó honlapjáról letölthető kötet mellett további szakmai anyagok, tanulmányok, valamint az Inkluzív nevelés a szakképzésben programhoz kapcsolódó ajánlások és hírek érhetőek el a honlap módszertani anyagok menüpontja alatt.