Szerzetesi Pedagógiai Innovációs Konferencia

Pedagógiai Innovációk címmel második alkalommal került megszervezésre a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája és a Magyar Rendfőnöknők Konferenciája által alapított köznevelési koordinációs csoport iskolafenntartó szerzetesrendek találkozója a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán.

A szakmai konferencián 17 szerzetesrend intézményi képviselői jelentek meg, hogy megismerjék és felismerjék a mindennapi munkájukban a szerzetesi fenntartású nevelési-oktatási intézmények innovatív kezdeményezéseit. A szakmai konferenciát megelőzte egy felkészülési szakasz, amikor is a tizenhat pedagógiai innováció került közlésre, és a konferencia résztvevői szavazhattak arról, hogy melyik innovációt szeretnék részletesen megismerni.

Jelentős megtiszteltetés érte a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központot azáltal, hogy a Kilátó Központ szakmai programja a hat legérdekesebb innováció közé került. A konferencián interaktív előadás formájában Guba András SchP és Katona Miklós igazgató közös előadás keretében részletesen ismertette a Központ küldetését, tevékenységét, jövőbeni terveit.

A konferencia programjáról részletesen az alábbi weboldalon lehet tájékozódni: https://szpik.kozneveles.szerzetesek.hu/

A konferencián készült fotókat Szathmáry Melinda készítette.